Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digitalt skapande för skolledare

Under fyra heldagar kommer du få möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom digitalt skapande utifrån nedanstående områden.

Digitaliseringen i ett ledarskapsperspektiv

 • Skolans styrdokument
 • Den nationella strategin för digitalisering av skola och förskola
 • Forskning och framtidsspaning gällande skolans digitalisering
 • Digital kompetens , vad är det?
 • Skolledarens roll för att tillvarata digitaliseringens möjligheter för undervising och administration

Alla ska med!

 • Hur påverkar det skolans ledarskap och hur leder man en sådan skolkultur?

Lek och lärande?
Digitaliseringen problematiseras utifrån två kontexter:

 • Matematik
 • Språkutveckling

Digitaliseringens påverkan på skolan

 • Kritiskt tänkande
 • Mjuka värden
 • Variation

Pröva på och problematisera digitalt skapande
Under kursen deltar du i att analogt och digitalt skapa modeller (idé, scanna, modellera, hämta) av en produkt, samt att producera fysiska modeller med hjälp av digitalt styrd tillverkningsteknik. Du får även möjlighet att bekanta dig med stöd av bild, film och VR/AR-teknik.

 

Målgrupp: Skolledare

Tid: 9 nov, 16 nov, 11 dec och 22 jan, kl.9-16 (samtliga kurstillfällen)

Plats: Högskolan i Halmstad, Digitalt laborativt centrum

Förväntningar: Du som kursdeltagare förväntas delta vid alla fyra träffarna och mellan kurstillfällena pröva och fördjupa dina kunskaper med kollegor eller din personal, samt läsa kurslitteratur.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri för samverkanskommuner och fristående verksamheter som har avtal med RUC.

Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.

 

Anmälan via nedanstående formulär:

 

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 oktober klockan 23.59.
Sidan uppdaterad 2017-06-27