Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp

Kurserna syftar till att ge lärare kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och programmering i synnerhet för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument, Kursen ska också ge orientering i programmeringens roll i undervisningsämnet.

Högskolan i Halmstad erbjuder denna kurs riktad mot tre olika målgrupper. Samläsning kommer att ske med de olika målgrupperna i vissa kursmoment.

  • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7-9, specialskolans årskurs 8-10
  • Matematiklärare i gymnasieskolan, matematiklärare i kommunal vuxentutbildning på gymnasial nivå.
  • Tekniklärare i grundskolan årskurs 7-9, specialskolans årskurs 8-10.

 

Kursens innehåll

  • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
  • Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
  • Skapa, felsöka och testa programkod. Programmering i ett textbaserat huvudspråk och orientering i ytterligare minst ett språk.
  • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.
  • Orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i matematik.

Undervisningsform/kursupplägg

Undervisningen på kursen kommer delvis ske på distans, med tre campusförlagda halvdagstillfällen. Mellan träffarna studerar deltagarna på egen hand eller kollegialt. Deltagarna kommer att kunna diskutera via e-post och wiki-verktyg där de ska kunna ställa frågor antingen till kursledaren eller till hela gruppen. Plattformen Scalable Learning kommer att användas för att organisera och samla material samt för att kunna interagera. Arbetet i kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer. Deltagarna kommer att få tillgång till inspelade föreläsningar, övningsuppgifter och webbaserade programmeringsmiljöer. Undervisningen ska huvudsakligen ske på svenska, men enstaka inslag kan vara på engelska.

Studietakt

Kvartsfart (7,5 hp) under HT 2018.

Campuskarta:

Högskolan i Halmstads campuskarta

Klicka på kartan för större version

Sidan uppdaterad 2018-10-01