Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Matematik i förskoleklass

En kurs för dig som är lärare och undervisar i förskoleklass.

 

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att stärka lärarnas kompetens att undervisa i matematik inom området tal och taluppfattning. Inom ramen för kursen utvecklar lärarna sin förmåga att planera en strukturerad undervisning utifrån elevernas förståelse samt beprövad erfarenhet, styrdokument och forskning.

 

Utifrån området tal och taluppfattning är kursens innehåll

  • lärares egen relation till matematik och matematikundervisning
  • kartläggning och analys av elevers förståelse
  • planering av undervisning
  • kommunikation i klassrum
  • matematiska förmågor
  • analys av egen undervisning

Målgrupp

Lärare som undervisar i förskoleklass.

Kurslitteratur

Sterner, G., Helenius, O. & Wallby, K. (2014). Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Göteborg: NCM, Göteborgs universitet.

Skolverket, (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017. Wolters Kluwer.

Andra texter kan tillkomma

 

Plats

Alla träffarna kommer att vara på Högskolan i Halmstad, hus Q, sal Q325 (tredje våningen) första gången och sedan i hus I, sal I203 (andra våningen). Sista gången är vi tillbaka i hus Q, sal Q308 (tredje våningen).


Omfattning

5 heldagar, kl. 9-16 där för- och eftermiddagsfika ingår;

Torsdag, 30 augusti, hus Q, sal Q325
Måndag, 24 september, hus I, sal I203
Onsdag, 10 oktober, hus I, sal I203
Tisdag, 6 november, hus I, sal I203
Måndag, 17 december, hus I, sal Q308


Campuskarta:

Högskolan i Halmstads campuskarta

Klicka på kartan för större version

Sidan uppdaterad 2018-09-11