Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Matematik, programmering och digital kompetens

En kurs med ett fokus på matematikundervisning, där du får problematisera vad programmering och digital kompetens kan innebära i en matematisk kontext.

Syfte

Som lärare, som undervisar i matematik i grundskolan år 1-6, ska Du få en större förståelse om möjligheten att undervisa så att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Hur ska alla elever ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala resurser i matematikundervisningen?

Målsättning med kursen

Deltagarna ska få en fördjupad kunskap om digitala resurser och hur undervisningen ska möta innehållet i kursplanerna som handlar om digital kompetens. Ett specifikt mål är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper i programmering och hur programmering kan integreras i matematikundervisningen.

Kursinnehåll:

  • Introduktion, omvärldsanalys
  • Pedagogik och didaktik vid undervisning i matematik, där programmering och digital kompetens problematiseras
  • Utforma lektionsinnehåll
  • Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument
  • Allmänt om CT och progressionsplan (Computational Thinking)
  • Mjuka värden, demokratiska och sociala perspektiv på digital teknik
  • Spel som pedagogiskt verktyg
  • Praktisk genomgång av olika digitala resurser, t.ex. robotar och programmeringsmiljöer, som hur 3D-skrivare används till skapande av modeller


Målgrupp: Lärare som undervisar i matematik i årskurs 1-6 eller andra intresserade.

Tid: 5 heldagar (kl.9-16); 3 oktober, 25 oktober, 13 november, 7 december & 23 januari.

Plats: Högskolan i Halmstad, Digitalt laborativt centrum, Q-huset.

Förväntningar: Du som kursdeltagare förväntas delta vid alla fem träffarna och mellan kurstillfällena pröva och fördjupa dina kunskaper med elever, samt läsa kurslitteratur.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri för samverkanskommuner  och fristående verksamheter som har avtal med RUC.

Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.

  

Kursansvarig:
Peter Samuelsson
peter.samuelsson@halmstad.se

Sidan uppdaterad 2017-11-21