Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Svenska som andraspråk 1–15 hp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma lärare, och är till stor del campusförlagd, med egna studier mellan kurstillfällena. Kursen riktar sig främst mot undervisning i gymnasieskolan.

  • Delkurs 1: Kulturmöten – individ och samhälle, 7,5 hp 
  • Delkurs 2: Andraspråksinlärning och andraspråksundervisning, 7,5 hp

 

Sidan uppdaterad 2017-10-13