Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nätverk inom RUC

RUC driver flera nätverk inom skolutveckling och lärande. I nätverken ingår representanter från RUC:s samarbetskommuner och fristående verksamheter.


Nätverk för matematikutveckling

Skolverkets matematiksatsning genomfördes 2009–2013, med stöd för samordning av beviljade projekt ute i skolområdena. Under projekttiden byggdes ett nätverk för matematikutvecklingsgrupper inom Halland upp, med syfte att skapa en arena för nätverkande.

Nätverket för matematikutveckling träffas fortlöpande, med stöd från RUCs samråd.Här kan gemensamma behov problematiseras och deltagarna kommunicerar alternativa erfarenheter och lösningar. Vidare har seminarier och andra aktiviteter genomförts inom projekttiden.

Ansvarig: Caroline Nagy


Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling

RUC:s samverkanskommuner, Halmstad kommun, RUC, Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS), Region Halland och Skolverket samverkar kring ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete för språk-, läs- och skrivutveckling.

Ansvarig: Erika Eklöf

Regionalt nätverk för samordnare inom Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever.

RUC leder och stödjer processen i regionens nätverk för samordnare inom utvecklingsarbetet kring utbildningens kvalitet för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Samordnarna finansieras av Skolverket och skall stödja huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

Ansvarig: Heike Peter & Camilla Bagler

Sidan uppdaterad 2018-10-01