Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vill du bli mentor för nyanlända barn och ungdomar?

Att vara mentor är en chans att både göra en viktig insats och få värdefulla erfarenheter inför din kommande yrkeskarriär.

Dina arbetsuppgifter

Som mentor är din uppgift att underlätta för en ung person att komma in i det svenska samhället. Det handlar till exempel om att underlätta den sociala integrationen och förklara vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare i Sverige.

Du får en unik chans att träna dig i till exempel ledarskap, kreativitet och problemlösning som du kan ha stor nytta av i din kommande yrkeskarriär!

Du ska vara glad och positiv, ha lätt för att prata med ungdomar, kreativ, lyhörd och finnas till hand för en person som behöver dig och som du ska vara en förebild för.

Regelbundna träffar och aktiviteter

Ni träffas en gång i veckan och ni bestämmer själva vilken veckodag, cirka 2–3 timmar per gång. Alla som deltar i projektet kommer att ha olika träffar och aktiviteter under tiden det pågår, där vi gemensamt kommer att bestämma innehållet.

Du som utses till mentor kommer att få utbildning och handledning i ditt uppdrag. Viss ersättning kommer även att utgå.

Så här söker du:

Skicka in en intresseanmälan och ditt cv via e-post till Ewa Wictor (ansvarig för Näktergalen). Berätta lite om dig själv och varför just du ska ha det här uppdraget. Vad du har för fritidsintressen och eventuella tidigare erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar. Vi kommer att matcha dina intressen med den person som du ska vara mentor för på bästa sätt.

Sidan uppdaterad 2018-07-12