Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

RUC – Regionalt utvecklingscentrum

Huvudmål för RUC är att den lokala, regionala, nationella och internationella samverkan som bedrivs vid lärarutbildningen inom såväl forskning som utbildning på grund- och avancerad nivå är av hög kvalitet.

RUC

  • Utvecklar och skapar mötesplatser för personal i skola och förskola.
  • Bevakar regionala, nationella och internationella händelser inom skolområdet.
  • Fungerar som en länk mellan våra samverkanspartners och lärarutbildningen.
  • Gör aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för kommuner, skolor och lärare.
  • Skapar en väl fungerande samverkan med det omgivande samhället.
  • Samarbetar med olika myndigheter och kommuner för att identifiera utvecklingsbehov samt planera och genomföra förbättringsarbete.
  • Erbjuder aktuell kompetensutveckling utifrån efterfrågat  utbildningsbehov.Sidan uppdaterad 2017-01-31