Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU utomlands

Högskolan i Halmstad har ingått ett samarbetsavtal med nordiska lärarutbildningar i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland och Norge. Samarbetsavtalet är en del av Nordiska Ministerrådets stödprogram, NordPlus. Det betyder att du som student kan söka stipendium för en längre eller kortare studie- eller VFU-period i ett annat samarbetsland.

Studier i Norden och NordPlus (Praktiksamarbejde i Norden)

Du som är lärarstudent erbjuds möjligheter till Studier i Norden. Högskolan i Halmstad har ingått ett samarbetsavtal med nordiska lärarutbildningar i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland och Norge. Samarbetsavtalet är en del av Nordiska Ministerrådets stödprogram, NordPlus. Det betyder att du som student, kan söka stipendium för en längre eller kortare studie- eller VFU-period i ett annat samarbetsland.

Hur lång ska perioden vara?

Det finns två typer av perioder, som du kan ansöka om stipendier för:

Expressmobilitet
Expressmobilitet ger dig möjlighet till en period utomlands, allt från en vecka (fem dagar) upp till en månad. Då kan du t.ex. läsa en kurs på ett annat universitet eller göra hela eller delar av ditt examensarbete eller din VFU. Får du beviljat en expressmobilitet, kan du förvänta dig att få dina resekostnader betalda och ett mindre bidrag till uppehälle. Förutsättningen är att du genomfört minst ett års studier på lärarutbildningen i Halmstad och har godkända 60 hp.

Mobilitet
Mobiliteten är allt från en månad upp till ett år. Mobiliteten kan t.ex. vara att du gör en VFU-period utomlands eller att du läser en eller flera kurser på en av de universitet som vi har samarbete med. Förutsättningen är att du kan få ECTS-poäng (högskolepoäng) för perioden och därför ska det upprättas ett skriftligt avtal mellan parterna. Avtalet är ett så kallat Learning Agreement/Training Agreement. För att kunna söka ett stipendium, ska du ha genomfört minst ett års studier på lärarutbildningen i Halmstad och ha godkända 60 hp. Får du din ansökan beviljad, får du normalt ett resestipendium och ett uppehållsstipendium.

Exempel på länder och universitet som Högskolan har/har haft avtal med:

 • Danmark VIA University College Silkeborg
 • Finland Laurea-Ammattikorkeakoulu
 • Finland Åbo Akademi
 • Färöarna Fróðskaparsetur Føroya
 • Grönland Ilisimatusarfik
 • Grönland Perorsaanermik Ilinniarfik Ilulissat
 • Norge Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Norge Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Norge Høgskolen i Telemark


Hur söker jag?

 1. Gör en intresseanmälan i god tid.

 2. Samla information här på webbplatsen och på de länkar som finns, och invänta sedan att den internationella koordinatorn på akademin, Olov Andreasson, kontaktar dig.

 3. Därefter kontaktar du berörda personer vid utbildningen och kompletterar ditt förankringsdokument.

 4. Boka ett möte med internationella koordinatorn för fortsatt planering av din vistelse utomlands.

 5. Efter att du har fått ett godkännande gör du en slutlig ansökan tillsammans med den internationella koordinatorn.

 6. Internationella koordinatorn kontaktar dig för beslut och eventuell fortsatt planering.
  .

Ansökningarna behandlas efter fastställda datum som koordinatorn kan upplysa dig om eller som du kan gå in och läsa om här på Globala lärarens webbplats. Får du beviljat ett stipendium, så utbetalas det inte direkt till dig, utan till lärarutbildningen, som sedan betalar din resa och utbetalar stöd för uppehälle till dig.

Innan detta sker ska du godkänna ett så kallat Grant Receipt, som är en kvittering att du godkänner de villkor som lärarutbildningen ställer och att stipendiet används till dess syfte. En förutsättning för att få behålla stipendiet är att du följer detta avtal, eventuella avvikelser ska kommuniceras med den internationella koordinatorn. Missköter du avtalet, så avgör lärarutbildningens koordinator, i samråd med sektionsledning och eventuellt med NordPlus-huvudkontor i Finland, om det finns grund för eventuell återbetalning av ditt stipendium.  

Vid stipendium gällande mobilitet ska lärarutbildningen skriva under ett Agreement/Training Agreement. Om det gäller expressmobilitet ska lärarutbildningens koordinator godkänna en plan för din resa, som bifogas Grant Receipt-dokumentet.

När resan är avslutad

Efter resan ska du lämna en kort rapport gällande stipendiet, men även bidra med en reseberättelse som kommer att presenteras här på vår webbplats.

Här kan du läsa mer

De detaljerade reglerna för NordPlus-deltagare kan du läsa mer om på www.nordplusonline.orglänk till annan webbplats

Erasmus+

Du kan även ansöka om ett Erasmus+ stipendium för att genomföra din VFU i något av de Nordiska länderna.
Sök Erasmuspraktikplats i Nordenlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-05-24