Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärarutbildningen. Under VFU får de studerande möjlighet att medverka i den pedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter. Dessutom utför lärarstudenterna undersökningar kopplade till de högskoleförlagda studierna.

Informationsmöte för nya VFU-handledare - 12 marsPDF (pdf, 159.6 kB)

Registerutdrag

Enligt skollagen (2010:800) måste alla lärarstudenter visa utdrag ur belastningsregistret  för rektor/förskolechef i det VFU-område där de gör VFU.
Studenten ansöker själv på blankett "Begäran om utdrag" via Polisens webbplats.
Läs mer om vad som gäller för registerutdrag.

Sidan uppdaterad 2019-01-16