Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärarutbildningen. Under VFU får de studerande möjlighet att medverka i den pedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter. Dessutom utför lärarstudenterna undersökningar kopplade till de högskoleförlagda studierna.

Alla lärarstudenter gör 20 VFU-veckor under utbildningen. Hur mycket VFU som ingår i respektive kurs framgår av kursplanerna.

Översikter över VFU-perioderna, blanketter etc. finns för respektive program:
Förskollärare
Grundlärare
Ämneslärare

VFU-handboken är ett komplement till Utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhetsförlagda utbildningen, som formulerats i samråd med högskolans och kommunernas representanter.

 

Reseersättning under VFU

Om du som student bor på studieorten Halmstad och placeras i en kommun längre bort kan viss ersättning för resor utgå. Mer information om reseersättningPDF (pdf, 120.6 kB).

Registerutdrag
Enligt skollagen (2010:800) måste alla lärarstudenter visa utdrag ur belastningsregistret  för rektor/förskolechef i det VFU-område där de gör VFU. Studenten ansöker själv om utdraget på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs mer om vad som gäller för registerutdrag.

Ladda ner VFU-handboken i pdf-format

Sidan uppdaterad 2018-01-24