Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärarutbildningen. Under VFU får de studerande möjlighet att medverka i den pedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter. Dessutom utför lärarstudenterna undersökningar kopplade till de högskoleförlagda studierna.

Alla lärarstudenter gör 20 VFU-veckor under utbildningen. Hur mycket VFU som ingår i respektive kurs framgår av kursplanerna.

Översikter över VFU-perioderna, blanketter etc. finns för respektive program:
Förskollärare
Grundlärare
Ämneslärare

VFU-handboken är ett komplement till Utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhetsförlagda utbildningen, som formulerats i samråd med högskolans och kommunernas representanter.

 

Reseersättning under VFU

Om du som student bor på studieorten Halmstad och placeras i en kommun längre bort kan viss ersättning för resor utgå. Mer information om reseersättningPDF (pdf, 120.6 kB).

Registerutdrag
Enligt skollagen (2010:800) måste alla lärarstudenter visa utdrag ur belastningsregistret  för rektor/förskolechef i det VFU-område där de gör VFU. Studenten ansöker själv om utdraget på blanketten Begäran om utdrag på Polisens webbplats. länk till annan webbplatsLäs mer om vad som gäller för registerutdrag.

Sidan uppdaterad 2018-03-15