Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU – Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU)

KPU är en ämneslärarutbildning för de studenter som redan har ämneskunskaper inom naturvetenskap, matematik eller teknik. Utbildningen finns för åk 7–9 och gymnasieskolan.

Information om KPU-utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår finns på denna sida.

Informationsmöte för nya VFU-handledare - 12 marsPDF (pdf, 159.6 kB)


Examensmål

Examensmålen är en förteckning över de kunskaper, den förståelse, de färdigheter samt de förmågor som ämneslärarstudenter ska behärska när de tar examen.
Examensmål 7-9PDF (pdf, 72 kB)
Examensmål gyPDF (pdf, 72 kB)

Strukturplan

KPU består av utbildningsvetenskap (UVK) och VFU. Vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka terminer de ges framgår av strukturplanerna.
Strukturplan för 7-9PDF (pdf, 25.8 kB)
Strukturplan för gyPDF (pdf, 25.8 kB)


Progressionsmatris

En generell matris som visar progression inom VFUPDF (pdf, 32.7 kB) under hela utbildningen.


VFU-placeringar

Översikt hur de 20 VFU-veckorna är fördelade under utbildningen och principer för placeringar: VFU-översikt KPUPDF (pdf, 115.3 kB)


VFU-databas

När en VFU-placering är klar publiceras den på studentens personliga webbsida. För att logga in i VFU databasen krävs inloggning och lösenord.
OBS! Det går INTE att logga in med HH-konto.
Kontakta Högskolans VFU-samordnare om du saknar login.


Graderade betyg på VFU?

Alla VFU-perioder inom KPU-programmet bedöms med graderade betyg: U-G-VG.


Underkänd VFU

En underkänd VFU-period får endast göras om en (1) gång.
Anvisningar vid underkänd VFUPDF (pdf, 30.9 kB)


Registerutdrag

Enligt skollagen (2010:800) måste studenter som gör VFU i förskola och grundskola visa utdrag ur belastningsregistret. Numera kräver även de flesta gymnasieskolor att studenterna visar utdraget för att få göra VFU. Studenten ansöker själv om utdraget via Polisens webbplats.
Läs mer om vad som gäller för registerutdrag.

Reseersättning under VFU

Om du som student bor på studieorten Halmstad och placeras i en kommun längre bort kan viss ersättning för resor utgå.

Information om reseersättningPDF (pdf, 120.6 kB)

Sidan uppdaterad 2019-01-17