Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Riktlinjer & VFU-blanketter KPU

Checklista - ämneslärare 7-9PDF (pdf, 13.4 kB)

Checklista - ämneslärare GyPDF (pdf, 13.4 kB)

 

Termin

Kurs

Antal
VFU-
veckor

Blanketter/Riktlinjer

1 - höst

VFU 1:

Skolan i samhället -
samhället i skolan

3

närvaro- och omdömeWord (word, 39.6 kB)
självvärderingWord (word, 27 kB)
Riktlinjer för VFU ht18

1 - höst

VFU 2:

Att vara deltagare

i lärarpraktiken

3

närvaro- och omdömeWord (word, 48.9 kB)
självvärderingWord (word, 27.1 kB)

Riktlinjer för VFU ht18

2 - vår

VFU 3:

Att leda lärande

4

närvaro- och omdömeWord (word, 50.5 kB)
självvärderingWord (word, 29 kB)

Riktlinjer för VFU vt18PDF (pdf, 47.5 kB)

2 - vår

VFU 4:

Att utveckla

bedömnings-

kompetens

5

närvaro- och omdömeWord (word, 51.2 kB)
självvärderingWord (word, 28.4 kB)
Riktlinjer för VFU vt18PDF (pdf, 86.2 kB)

3 - höst

VFU 5:

Att utveckla och

forskningsanknyta

praktiken

5

närvaro- och omdömeWord (word, 50.3 kB)
självvärderingWord (word, 27.1 kB)

Riktlinjer för VFU ht18PDF (pdf, 120.9 kB)

 

Sidan uppdaterad 2018-09-03