Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Försöksverksamheten startade hösten 2014 och har byggts ut stegvis. Den kommer från ht 2018 att omfatta alla förskollärar- och grundlärarstudenter.

Intresseanmälan för att bli övningsförskola/övningsskolaWord (word, 51.9 kB)

 

Skolor/förskolor i dessa kommuner ingår i försöksverksamheten sedan hösten 2014: Halmstad, Falkenberg, Laholm och Ängelholm. Sedan 2017 ingår även Båstad och Helsingborg.
- Övningsskolor för studenter ingång ht14, ht15 och ht16PDF (pdf, 30.2 kB)
- Övningsskolor för studenter ingång ht17PDF (pdf, 30.6 kB)
- Övningsförskolor för studenter ingång ht15, vt16 och ht16PDF (pdf, 30.9 kB)
- Övningsförskolor för studenter ingång vt17, vt18 och vt19PDF (pdf, 31.5 kB)
- Övningsförskolor för studenter ingång ht17PDF (pdf, 31 kB)


VFU:
I utbildningen ingår 20 veckor (30 hp) verksamhetsförlagd utbildning. Större delen av VFU:n genomför dessa studenter på övningsskolor/-förskolor. Under två terminer av utbildningen (efter utbildningstermin 4) gör studenterna VFU på andra skolor/förskolor. Studenterna placeras på övningsskolor/-förskolor i grupper om 4-8 och handleds oftast parvis av VFU-lärare. 

VI-dagar: 
Verksamhetsintegrerade dagar. Studenterna genomför studier på sin övningsskola/-förskola under de flesta terminerna av utbildningen (8-12 VI-dagar/termin). Dessa dagar ingår i de högskoleförlagda kurserna, inte i VFU:n. Studenterna blir på så sätt en naturlig del av skol/-förskoleverksamheten, vilket främjar deras utveckling.

Den lokala VFU-ledaren, som bl.a. organiserar VI-dagarna på övningsskolan/-förskolan, kommer även att ha seminarier och samtal med studenterna. 

Allmän information om VI-dagarPDF (pdf, 62 kB)
Information om VI-dagar i grundlärarprogrammetPDF (pdf, 72.3 kB)

Vi gick in i det här för att utveckla vår skola och våra lärare, och för att utbilda goda kollegor inför framtiden.

Tina Hansson, rektor, till Pedagogiska magasinet.


Sidan uppdaterad 2018-04-11