Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Försöksverksamheten startade hösten 2014 och har byggts ut stegvis. Den omfattar alla förskollärar- och grundlärarstudenter som studerar vid Högskolan i Halmstad.

Intresseanmälan för att bli övningsförskola/övningsskolaWord (word, 51.9 kB)


Övningsskolor och/eller övningsförskolor finns i dessa kommuner:
Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad, Ängelholm, Helsingborg och Höganäs

 


VFU

I utbildningen ingår 20 veckor (30 hp) verksamhetsförlagd utbildning. Större delen av VFU:n genomför förskollärar-/grundlärarstudenter på övningsförskolor/-skolor. Studenterna placeras ofta parvis hos handledare. Under två terminer av utbildningen (termin 5 och 6) gör studenterna VFU på andra förskolor/skolor.

VI-dagar

Verksamhetsintegrerade dagar. Studenterna genomför studier på sin övningsförskola/-skola under de flesta terminerna av utbildningen (8-12 VI-dagar/termin). Dessa dagar ingår i de högskoleförlagda kurserna, inte i VFU:n. Studenterna blir på så sätt en naturlig del av förskole/-skolverksamheten, vilket främjar deras utveckling.

Den lokala VFU-ledaren, som bl.a. organiserar VI-dagarna på övningsförskolan/-skolan, har även seminarier och samtal med studenterna. 

Allmän information om VI-dagarPDF (pdf, 62 kB)
Information om VI-dagar i grundlärarprogrammetPDF (pdf, 79.3 kB)
Information om VI-dagar i förskollärarprogrammetPDF
(pdf, 68.4 kB)
PDF
(pdf, 79.3 kB)

Vi gick in i det här för att utveckla vår skola och våra lärare, och för att utbilda goda kollegor inför framtiden.

Tina Hansson, rektor, till Pedagogiska magasinet.


Sidan uppdaterad 2019-01-03