Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Registerutdrag inför VFU

Som student på Högskolans förskollärar- och lärarutbildningar behöver du ett registerutdrag från polismyndigheten inför din VFU (verksamhetsförlagda utbildning). VFU är ett obligatoriskt inslag i utbildningarna och ett krav för att få ut sin förskollärar- eller lärarexamen.

Blanketten Begäran om utdrag, som du hittar på Polisens webbplatslänk till annan webbplats, lämnar du ifylld till polismyndigheten. Vanligtvis är handläggningstiden två veckor, men tidvis kan det ta längre tid. Beställ därför detta utdrag redan vid terminsstart! Om du redan har ett giltigt registerutdrag kan du naturligtvis använda det.

Lämnas till förskolan eller skolan

Det är ditt ansvar att lämna ett giltigt registerutdrag, högst ett år gammalt, till förskolechef/rektor vid den förskola/skola där du gör din VFU. Det är också förskolechef/rektor som avgör om studenten kan tas emot, inte Högskolan. Om du inte lämnar registerutdrag kan du inte genomföra din VFU, och därmed inte heller ta ut din förskollärar- eller lärarexamen.

Ett skydd för barn och ungdomar

Registerkontrollen regleras i skollagen (2010:800) och görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Inför din VFU behöver du ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Sidan uppdaterad 2018-03-15