Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-databas

Första terminen blir studenten tilldelad plats på en skola/förskola där hon/han gör sin verksamhetsförlagda utbildning.

Kommunerna/skolorna utser handledare för studenterna. När placeringen är klar publiceras den i VFU-databasen på studentens personliga webbsida. För att logga in krävs inloggning och lösenord.

Alla förskollärar- och grundlärarstudenter placeras på övningsskolor. Studenterna är på dessa övningsskolor/-förskolor under hela utbildningen, förutom under termin 5 och 6.

Ämneslärarstudenter och KPU-studenter placeras på skolor i en av de kommuner Högskolan i Halmstads samarbetar med – VFU-områden. Studenten ska i god tid före VFU-perioden kontakta sin handledare och besöka VFU-skolan/förskolan för planering av VFU:n. Studenterna byter VFU-placering inför ämnes-VFU 2 (ämneslärarstudenter) respektive VFU-period 3 (KPU-studenter). Högskolans VFU-samordnare beställer i god tid inför varje termin (4-5 månader före terminsstart) VFU-platser i de olika VFU-områdena, dvs. meddelar de lokala samordnarna vilka studenter som ska göra VFU i deras områden och under vilka perioder. Utgångspunkt för beställningarna är studenternas studieplaner.

VFU-databas – logga inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS – det går inte att logga in med HH-konto. Kontakta Högskolans VFU-samordnare för att få inloggningsuppgifter.

Sidan uppdaterad 2018-09-20