Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU – ämneslärare

I Halmstad väljer studenterna mellan två inriktningar: åk 7–9 och gymnasieskolan. OBS – höstterminerna 2016 och 2017 är det inget intag för åk 7–9.

Examensmål för ämneslärarutbildningen:
Examensmål 7-9PDF (pdf, 71.9 kB)
Examensmål gyPDF (pdf, 72 kB)

Översikter över de kurser som ingår i utbildningen:
Strukturplan för 7-9, 270 hpPDF (pdf, 78.6 kB)
Strukturplan för gy, 300 hpPDF (pdf, 78.6 kB)

Översikt över de kunskaper/förmågor studenterna ska uppnå under VFU:
ProgressionsmatrisPDF (pdf, 16.8 kB)

Översikter hur de 20 VFU-veckorna är fördelade under utbildningen och principer för placeringar:
VFU-översikt 7-9PDF (pdf, 129 kB) 
VFU-översikt GyPDF (pdf, 129.3 kB)

Riktlinjer och blanketter finns för varje VFU-period.

Anvisningar vid underkänd VFUPDF (pdf, 30.9 kB)

Graderade betyg på VFU?

För studenter som är antagna till ämneslärarutbildningen 2015 och senare bedöms VFU-perioder längre än två veckor med U-G-VG. För studenter som är antagna före 2015 bedöms alla VFU-perioder med U-G.
Mer information 7-9PDF (pdf, 112.8 kB)
Mer information GyPDF (pdf, 112.4 kB)


Sidan uppdaterad 2018-03-13