Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU – ämneslärare

På ämneslärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad finns två inriktningar: åk 7–9 och gymnasieskolan.
OBS – efter 2015 har det inte varit något intag för åk 7–9.

Information om ämneslärarprogrammet och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår finns på denna sida.

Informationsmöte för nya VFU-handledare – 12 marsPDF (pdf, 159.6 kB)


Examensmål

Examensmålen är en förteckning över de kunskaper, den förståelse, de färdigheter samt de förmågor som ämneslärarstudenter ska behärska när de tar examen.
Examensmål 7-9PDF (pdf, 72 kB)
Examensmål gyPDF (pdf, 72 kB)


Strukturplan

Ämneslärarprogrammet består av ämnesstudier, utbildningsvetenskap (UVK) och VFU. Vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka terminer de ges framgår av strukturplanerna.
Ingång ht11-ht15: Strukturplan för 7-9, 270 hpPDF (pdf, 78.6 kB)
Ingång ht11-ht17: Strukturplan för gy, 300 hpPDF (pdf, 78.6 kB)
Från ingång ht18: Strukturplan för gy, 300 hpPDF (pdf, 81.6 kB)


Progressionsmatris

En generell matris som visar progression inom VFUPDF (pdf, 32.7 kB) under hela utbildningen.


VFU-placeringar

Översikter hur de 20 VFU-veckorna är fördelade under utbildningen och principer för placeringar:
VFU-översikt 7-9PDF (pdf, 129 kB) 
VFU-översikt GyPDF (pdf, 129.3 kB)

VFU-databas

När en VFU-placering är klar publiceras den på studentens personliga webbsida. För att logga in i VFU databasen krävs inloggning och lösenord.
OBS! Det går INTE att logga in med HH-konto.
Kontakta Högskolans VFU-samordnare om du saknar login.

Graderade betyg på VFU?

För studenter som är antagna till ämneslärarutbildningen 2015 och senare bedöms VFU-perioder längre än två veckor med U-G-VG. För studenter som är antagna före 2015 bedöms alla VFU-perioder med U-G.
Betyg på VFU: åk 7-9PDF (pdf, 112.8 kB)
Betyg på VFU: GyPDF (pdf, 112.4 kB)


Underkänd VFU

En underkänd VFU-period får endast göras om en (1) gång.
Anvisningar vid underkänd VFUPDF (pdf, 30.9 kB)

 

Registerutdrag

Enligt skollagen (2010:800) måste studenter som gör VFU i förskola och grundskola visa utdrag ur belastningsregistret. Numera kräver även de flesta gymnasieskolor att studenterna visar utdraget för att få göra VFU. Studenten ansöker själv om utdraget via Polisens webbplats.
Läs mer om vad som gäller för registerutdrag.

Reseersättning under VFU

Om du som student bor på studieorten Halmstad och placeras i en kommun längre bort kan viss ersättning för resor utgå.

Information om reseersättningPDF (pdf, 120.6 kB)

Sidan uppdaterad 2019-01-17