Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU – förskollärare

Information om förskollärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår finns på denna sida.

Informationsmöte för nya VFU-handledare - 12 marsPDF (pdf, 159.6 kB)


Examensmål

ExamensmålenPDF (pdf, 71 kB) är en förteckning över de kunskaper, den förståelse, de färdigheter samt de förmågor som förskollärarstudenter ska behärska när de tar examen.

Strukturplan

Förskollärarprogrammet består av förskolepedagogiskt område, utbildningsvetenskap (UVK) och VFU, sammanlagt 210 hp. Vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka terminer de ges framgår av strukturplanenPDF (pdf, 82.9 kB).

Progressionsmatris

En generell matris som visar progressionen inom VFUPDF (pdf, 34.1 kB) under hela utbildningen.


VFU-perioder och placeringar

Alla förskollärarstudenter placeras under första terminen i utbildningen på övningsförskolorlänk till annan webbplats. Studenterna är på dessa övningsförskolor under hela utbildningen, förutom under termin 5 och 6 då de placeras på andra förskolor. Principer för placeringarPDF (pdf, 128.3 kB)


VFU-databas

När en VFU-placering är klar publiceras den på studentens personliga webbsida. För att logga in i VFU databasen krävs inloggning och lösenord.
OBS! Det går INTE att logga in med HH-konto.
Kontakta Högskolans VFU-samordnarelänk till annan webbplats om du saknar login.


Graderade betyg på VFU?

VFU-perioder som är två veckor bedöms med U-G. VFU-perioder som är längre än två veckor bedöms med graderade betyg: U-G-VG.
Betyg för VFUPDF (pdf, 104.6 kB)

Underkänd VFU

Vid underkänd VFU får student göra om VFU-perioden en (1) gång.
Anvisningar vid underkänd VFUPDF (pdf, 30.9 kB)

Möten för VFU-handledare

Informationsmöte för nya VFU-handledare - 12 marsPDF (pdf, 159.6 kB)

Seminarium VFU 2, vt19PDF (pdf, 112.3 kB)

Registerutdrag

Enligt skollagen (2010:800) måste alla lärarstudenter visa utdrag ur belastningsregistret  för förskolechef i det VFU-område där de gör VFU.
Studenten ansöker själv om utdraget via Polisens webbplats.
Läs mer om vad som gäller för registerutdrag.

Reseersättning under VFU

Om du som student bor på studieorten Halmstad och placeras i en kommun längre bort kan viss ersättning för resor utgå. Information om reseersättningPDF (pdf, 120.6 kB)

Sidan uppdaterad 2019-01-16