Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU – förskollärare

Information om förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och den VFU som ingår finns på denna sida.

ExamensmålPDF (pdf, 71 kB)

StrukturplanPDF (pdf, 77.8 kB) En översikt över kurserna i utbildningen.

ProgressionsmatrisPDF (pdf, 16.6 kB) En översikt över de kunskaper/förmågor studenterna ska uppnå under VFU.

Översikt hur de 20 VFU-veckorna är fördelade under utbildningen och principer för placeringarPDF (pdf, 128.3 kB)

Riktlinjer och blanketter finns för varje VFU-period

Anvisningar vid underkänd VFUPDF (pdf, 30.9 kB)


Graderade betyg på VFU?

VFU-perioder som är två veckor bedöms med U-G. VFU-perioder som är längre än två veckor bedöms med U-G-VG. Mer infoPDF (pdf, 104.6 kB)

Sidan uppdaterad 2018-03-13