Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Riktlinjer & VFU-blanketter förskola samt underlag för Verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar)

Termin

Kurser


VFU-veckor ht 2018

Riktlinjer och
VFU-blanketter

Underlag för VI-dagar (endast övningsförskolor)

1

VFU 1- Barndomens villkor

UVK 1, pedagogiska och didaktiska perspektiv på lärande och utveckling

v. 42-43

Närvaro- och omdömesblankettWord (word, 37.7 kB)
SjälvvärderingWord (word, 29.1 kB)

Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 191.9 kB)

Underlag för UVK 1PDF (pdf, 86.7 kB)

2

VFU 2 - UVK 2, förskolan och samhällsuppdraget


Perspektiv på barns lärande och utveckling


v. 37-38

Närvaro- och omdömesblankettWord (word, 39.7 kB)

SjälvvärderingWord (word, 26.6 kB)

Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 107.9 kB)

 

 

 

 

Underlag för PerspektivkursenPDF (pdf, 33.8 kB)

3

Lek, lärande och rörelse

 

Läs och skrivlärande

Ingen VFU


Underlag för Lek, lärande och rörelsePDF (pdf, 107.6 kB)

 

Underlag för Läs och skrivPDF (pdf, 110.1 kB)

4

VFU 3 - UVK 3, specialpedagogik


No/Tekniklärande

v. 40-43

Närvaro- och omdömesblankettWord (word, 49.7 kB)
SjälvvärderingWord (word, 29.8 kB)

Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 261 kB)

Underlag för UVK 3, specialpedagogikPDF (pdf, 143.3 kB)

 

 

Underlag för No/TkPDF (pdf, 154.9 kB)

5


VFU 4 - estetiska lärprocesser

v. 48-50

Närvaro- och omdömesblankettWord (word, 50.8 kB)

SjälvvärderingWord (word, 30 kB)

Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 129.2 kB)

Inga VI-dagar

6

VFU 5 - UVK, 4 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

 

v. 46-49

Närvaro- och omdömesblankettWord (word, 43.9 kB)

SjälvvärderingWord (word, 29.8 kB)

Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 129.1 kB)

Inga VI-dagar

7

VFU 6 - slut-VFU

v. 38-43
(25 dagar)

Närvaro- och omdömesblankettWord (word, 54.7 kB)
SjälvvärderingWord (word, 29.9 kB)
Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 167.6 kB)

Inga VI-dagar

 

Sidan uppdaterad 2018-11-14