Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU – grundlärare

På grundlärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad finns två inriktningar: Förskoleklass–åk 3 och åk 4–6.

Information om grundlärarprogrammet och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår finns på denna sida.


Examensmål

Examensmålen är en förteckning över de kunskaper, den förståelse, de färdigheter samt de förmågor som grundlärarstudenter ska behärska när de tar examen.
Examensmål F-3PDF (pdf, 41.2 kB)
Examensmål 4-6PDF (pdf, 41.2 kB)

Strukturplan

Grundlärarprogrammet består av ämnesstudier, utbildningsvetenskap (UVK) och VFU, sammanlagt 240 hp. Vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka terminer de ges framgår av strukturplanerna.
Strukturplan för F-3PDF (pdf, 80.6 kB)
Strukturplan för 4-6PDF (pdf, 77.9 kB)

Progressionsmatris

En generell matris som visar progressionen inom VFUPDF (pdf, 32.5 kB) under hela utbildningen.


VFU-placeringar

Alla grundlärarstudenter placeras på övningsskolorlänk till annan webbplats. Studenterna är på dessa övningsskolor under hela utbildningen, förutom under termin 5 och 6 då de placeras på andra skolor - VFU-områden termin 5-6.
Principer för placeringar F-3PDF (pdf, 132.7 kB)
Principer för placeringar 4-6 PDF (pdf, 145 kB)


VFU-databas

När en VFU-placering är klar publiceras den på studentens personliga webbsida. För att logga in i VFU databasen krävs inloggning och lösenord.
OBS! Det går INTE att logga in med HH-konto.
Kontakta Högskolans VFU-samordnarelänk till annan webbplats om du saknar login.


Graderade betyg på VFU?

VFU-perioder som är två veckor bedöms med U-G. VFU-perioder som är längre än två veckor bedöms med graderade betyg: U-G-VG. 
Betyg på VFU: F-3PDF (pdf, 90.9 kB)
Betyg på VFU: 4-6PDF (pdf, 92.6 kB)

Underkänd VFU

En underkänd VFU-period får endast göras om en (1) gång.
Anvisningar vid underkänd VFUPDF (pdf, 30.9 kB)


Registerutdrag

Enligt skollagen (2010:800) måste alla lärarstudenter visa utdrag ur belastningsregistret för rektor i det VFU-område där de gör VFU. Studenten ansöker själv om utdraget via Polisens webbplats.
Läs mer om vad som gäller för registerutdrag.

Reseersättning under VFU

Om du som student bor på studieorten Halmstad och placeras i en kommun längre bort kan viss ersättning för resor utgå. Information om reseersättningPDF (pdf, 120.6 kB)

Sidan uppdaterad 2018-10-19