Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU – grundlärare F–3 och 4–6

I grundlärarprogrammet i Halmstad kan studenterna välja mellan två inriktningar: förskoleklass–åk 3 och åk 4–6.


Examensmål för grundlärarutbildningen:
Examensmål F-3PDF (pdf, 41.2 kB)
Examensmål 4-6PDF (pdf, 41.2 kB)

Översikter över de kurser som ingår i utbildningen:
Strukturplan för F-3PDF (pdf, 80.6 kB)
Strukturplan för 4-6PDF (pdf, 77.9 kB)

Översikt över de kunskaper/förmågor studenterna ska uppnå under VFU:
ProgressionsmatrisPDF (pdf, 16.5 kB) En ny progressionsmatris kommer snart

Översikter hur de 20 VFU-veckorna är fördelade under utbildningen och principer för placeringar:
VFU-översikt F-3PDF (pdf, 132.8 kB)
VFU-översikt 4-6 PDF (pdf, 145 kB)

Riktlinjer och blanketter finns för varje VFU-period

Anvisningar vid underkänd VFUPDF (pdf, 30.9 kB)

Graderade betyg på VFU?

För studenter som är antagna till grundlärarutbildningen 2015 och senare bedöms VFU-perioder längre än två veckor med U-G-VG. För studenter som är antagna före 2015 bedöms alla VFU-perioder med U-G.
Mer information F-3PDF (pdf, 85.4 kB)
Mer information 4-6PDF (pdf, 110.8 kB)

 

Sidan uppdaterad 2018-03-27