Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Riktlinjer & VFU-blanketter 4-6 samt underlag för VI-dagar

Termin

Kurs

Antal

VFU-

veckor

Riktlinjer och VFU-blanketter

Underlag för VI-dagar (endast övningsskolor)

1 - höst

UVK 1
(Den professionella läraren)

Svenska

2

Närvaro- och omdömeWord (word, 41.4 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.2 kB)
Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 35.6 kB)

Inga VI-dagar i UVK 1

Underlag för svenskaPDF (pdf, 36.8 kB)

2 - vår

Svenska

 

UVK 2 (Läraren som ledare)

2

Närvaro- och omdömeWord (word, 38.5 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.2 kB)

Riktlinjer för VFU, vt18PDF (pdf, 237.2 kB)

Underlag för svenskaPDF (pdf, 36.8 kB)

 

Underlag för UVK 2 kommer

3 - höst

Engelska

3

Närvaro- och omdömeWord (word, 46.2 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.2 kB)

Riktlinjer för VFU, ht17PDF (pdf, 54.6 kB)

Underlag för engelskaPDF (pdf, 52.2 kB)

4 - vår

UVK 3

(Didaktik och

bedömning)

 

Matematik

2

Närvaro- och omdömeWord (word, 39.2 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.3 kB)

Riktlinjer för VFU, vt18PDF (pdf, 62.6 kB)

Underlag för UVK 3 kommer

 

Underlag för matematik kommer

5 - höst

Matematik

5

Närvaro- och omdömeWord (word, 45.1 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.3 kB)
Riktlinjer för VFU, ht17PDF (pdf, 476.5 kB)

Inga VI-dagar under terminen

6 - vår

Valbar kurs


Ingen VFU

Inga VI-dagar under terminen

7 - höst

UVK 4

(Specialpedagogik)

1

Närvaro- och omdömeWord (word, 36.3 kB)
SjälvvärderingWord (word, 24.7 kB)
Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 48.7 kB)

Inga VI-dagar under terminen

8 - vår

UVK 6

(slut-VFU)

5

Närvaro- och omdöme
Självvärdering

Riktlinjer för VFU, vt18PDF (pdf, 156.6 kB)

Inga VI-dagar under terminenSidan uppdaterad 2018-09-20