Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Riktlinjer & VFU-blanketter 4-6 samt underlag för Verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar)

Termin

Kurs

VFU-veckor
2018/2019

Riktlinjer och VFU-blanketter

Underlag för VI-dagar (endast övningsskolor)

1 - höst

UVK 1
(Den professionella läraren)

Svenska

v. 42-43

 

 

 

 

 

Närvaro- och omdömeWord (word, 41.4 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.2 kB)
Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 35.6 kB)

Inga VI-dagar i UVK 1

 

 

 

Underlag för svenskaPDF (pdf, 97.7 kB)

2 - vår

Svenska

 

 

UVK 2 (Läraren som ledare)

v. 12-13

 

 

 

 

Närvaro- och omdömeWord (word, 38.6 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.2 kB)

Riktlinjer för VFU, vt19PDF (pdf, 284.5 kB)

Underlag för svenskaPDF (pdf, 97.7 kB)

 

 

Underlag för UVK 2 kommer

3 - höst

Engelska

v. 47-49

Närvaro- och omdömeWord (word, 46.4 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.3 kB)

Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 82.5 kB)

Underlag för engelskaPDF (pdf, 52.2 kB)

4 - vår

UVK 3

(Didaktik och

bedömning)

 

Matematik

v. 14-15

 

 

 

 

Närvaro- och omdömeWord (word, 39.2 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.3 kB)

Riktlinjer för VFU, vt18PDF (pdf, 62.6 kB)

Underlag för UVK 3 kommer

 

Underlag för matematik kommer

5 - höst

Matematik

v. 43 + 45-48

Närvaro- och omdömeWord (word, 45.1 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.3 kB)
Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 205.5 kB)

Inga VI-dagar under terminen

6 - vår

Valbar kurs

Ingen VFU


Inga VI-dagar under terminen

7 - höst

UVK 4

(Specialpedagogik)

v. 38

Närvaro- och omdömeWord (word, 36.3 kB)
SjälvvärderingWord (word, 24.7 kB)
Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 48.7 kB)

Inga VI-dagar under terminen

8 - vår

UVK 6

(slut-VFU)

v. 6-11
(25 dagar)

Närvaro- och omdömeWord (word, 46.5 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.2 kB)

Riktlinjer för VFU, vt18PDF (pdf, 156.6 kB)

Inga VI-dagar under terminenSidan uppdaterad 2018-12-12