Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Riktlinjer & VFU-blanketter F-3 samt underlag för Verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar)

Termin

Kurs

VFU-veckor
2018/2019

Riktlinjer och VFU-blanketter

Underlag för VI-dagar (endast övningsskolor)

1 - höst

UVK 1
(Den professionella läraren)

 

Svenska

 

v. 42-43

 

 

 

 

 

 

Närvaro- och omdömeWord (word, 41.2 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.2 kB)

Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 35.6 kB)

Inga VI-dagar i UVK 1

 

 

  

Underlag för svenskaPDF (pdf, 97.7 kB)

2 - vår

Svenska

 

 

Engelska

v. 11-13

 

 

 

Närvaro- och omdömeWord (word, 45.6 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.4 kB)

Riktlinjer för VFU, vt19PDF (pdf, 250.2 kB)

Underlag för svenskaPDF (pdf, 97.7 kB)

 

 

Underlag kommer för engelska

3 - höst

UVK 2
(Didaktik och

bedömning)

 

UVK 3
(Läraren som ledare)

v. 42-43

 

 

 

 

 

 

Närvaro- och omdömeWord (word, 42.3 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.2 kB)
Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 72.8 kB)

Underlag för UVK 2PDF (pdf, 61.1 kB)

 

 

 

 

Underlag för UVK 3PDF (pdf, 84.1 kB)

4 - vår

Matematik

18-20

Närvaro- och omdömeWord (word, 45.2 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.3 kB)

Riktlinjer för VFU, vt18PDF (pdf, 122.5 kB)

Underlag för matematik kommer

5 - höst

No/Tk

v. 45-48

Närvaro- och omdömeWord (word, 45 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.3 kB)
Riktlinjer för VFU, ht18PDF (pdf, 241.6 kB)

Inga VI-dagar under terminen

6 - vår

UVK 4
(Specialpedagogik)

v. 6

Närvaro- och omdömeWord (word, 34.5 kB)
SjälvvärderingWord (word, 24.4 kB)

Riktlinjer för VFU, vt18PDF (pdf, 119.7 kB)

Inga VI-dagar under terminen

7 - höst

SO

ingen VFU


Underlag för SOPDF (pdf, 35.9 kB)

8 - vår

UVK 6
(slut-VFU)

v. 6-11
(25 dagar)

Närvaro- och omdömeWord (word, 46.3 kB)
SjälvvärderingWord (word, 25.2 kB)
Riktlinjer för VFU, vt19PDF (pdf, 172.8 kB)

Inga VI-dagar under terminen

 

Sidan uppdaterad 2018-12-18