Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-guide

VFU-guiden är ett komplement till utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Vad förväntas av dig som VFU-handledare?

Allmän information om VFU

Syfte, mål och omfattning
VFU-placering
Övningsskolor och övningsförskolor
Registerkontroll
Vikariat eller VFU?
Sekretess
Försäkringsinformation
VFU-områdesträffar
VFU-pärm

Handledning och examination av VFU

Förberedelse och uppföljning av VFU
VFU-besök
Handledning och bedömning av lärarstudenter
Examination av VFU
Vägledningssamtal
Utbildning för handledare

Ansvarsområden för VFU

Högskolan ansvar
VFU-områdets ansvar
Studentens ansvar


Kontaktpersoner för VFU

Sidan uppdaterad 2019-01-04