Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-handboken

uppdaterad text 180111

Innehåll

Vad förväntas av mig som VFU-lärare?

Verksamhetsförlagd utbildning

 • Syfte och mål
 • Omfattning och innehåll
 • VFU-placering
 • Övningsskolor och övningsförskolor
 • Registerkontroll
 • Vikariat eller VFU?
 • Sekretess
 • Försäkringsinformation
 • VFU-områdesdagar
 • Utbildning för VFU-lärare
 • Handledning och bedömning av lärarstudenter
 • Förberedelse och uppföljning av VFU
 • VFU-besök
 • VFU-dokumentation
 • Examination av VFU
 • Vägledningssamtal

Ansvarsområden för VFU

 • Högskolans ansvar
 • VFU-områdets ansvar
 • Studentens ansvar

Kontaktpersoner för VFU

Sidan uppdaterad 2018-01-11