Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-handboken

Kontaktpersoner för VFU

Kommuner och förskolor/skolor som medverkar i den verksamhetsförlagda utbildningen utser särskilda VFU-samordnare. De är studenternas kontaktpersoner i verksamheten och samarbetar med Högskolans VFU-samordnare. Förteckning över VFU-områden och samordnare

Högskolans VFU-samordnare Gun Wedding har det övergripande ansvaret för VFU-organisationen, samt för information om VFU.


VFU-ledarna
ansvarar för innehållet i VFU-kurserna:

Förskola
Yvonne Hildingsson
035-16 75 22, yvonne.hildingsson@hh.se

Förskoleklass och grundskola åk 1-6
Eva Hansson
035-16 78 29, eva.hansson@hh.se

Grundskola åk 7-9 och gymnasieskola
Ewa Wictor
035-16 73 14, ewa.wictor@hh.se

Sidan uppdaterad 2017-08-10