Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-handboken

Kontaktpersoner för VFU

Kommuner och förskolor/skolor som medverkar i den verksamhetsförlagda utbildningen utser särskilda VFU-samordnare. De är studenternas kontaktpersoner i verksamheten och samarbetar med Högskolans VFU-samordnare. Förteckning över VFU-områden och samordnare

Högskolans VFU-samordnare Gun Weddinglänk till annan webbplats har det övergripande ansvaret för VFU-organisationen, samt för information om VFU.


VFU-ledarna
ansvarar för innehållet i VFU-kurserna:

Förskola
Yvonne Hildingssonlänk till annan webbplats

Förskoleklass och grundskola åk 1-6
Eva Hanssonlänk till annan webbplats

Grundskola åk 7-9 och gymnasieskola
Ewa Wictorlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-01-11