Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-handboken

Kontaktpersoner för VFU

Kommuner och förskolor/skolor som medverkar i den verksamhetsförlagda utbildningen utser särskilda VFU-samordnare. De är studenternas kontaktpersoner i verksamheten och samarbetar med Högskolans VFU-samordnare. Förteckning över VFU-områden och samordnare

Högskolans VFU-samordnare Gun Wedding har det övergripande ansvaret för VFU-organisationen, samt för information om VFU.

VFU-ledarna ansvarar för innehållet i VFU-kurserna:

Förskola
Yvonne Hildingsson

Förskoleklass och grundskola åk 1-6
Eva Hansson

Grundskola åk 7-9 och gymnasieskola
Ewa Wictor

Sidan uppdaterad 2018-05-25