Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-handboken

Lärarprogrammet

Sedan 2011 finns det fyra lärarexamina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Inom grundlärarexamen finns tre inriktningar: förskoleklass till årskurs 3, årskurs 4–6 och fritidshem. Inom ämneslärarexamen finns två inriktningar: årskurs 7–9 och gymnasieskola.

Vid Högskolan i Halmstad ges inte utbildning för grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem respektive yrkeslärarexamen.

Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad

Utbildningen består av ett förskolepedagogiskt område respektive ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Förskollärarexamen, 210 hp:

– utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp
– förskolepedagogiskt område 120 hp
– VFU 30 hp

Inom det förskolepedagogiska området läser studenterna bland annat läs- och skrivlärande, matematik, No/Tk, lek och lärande, estetiska ämnen samt gör ett examensarbete om 15 hp.

Grundlärarexamen F–3, 240 hp:

– utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp
– ämnesstudier 165 hp
– VFU 30 hp (varav 15 hp ingår i ämnespoängen)

Inom ämnesstudierna läser studenterna svenska 30 hp, matematik 30 hp, engelska 15 hp, No/Tk 30 hp och So 30 hp samt gör två examensarbeten om 15 hp vardera.

Grundlärarexamen 4–6, 240 hp:

– utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp
– ämnesstudier 150 hp
– VFU 30 hp

Inom ämnesstudierna läser studenterna svenska 30 hp, matematik 30 hp och engelska 30 hp samt gör två examensarbeten om 15 hp vardera. Dessutom läser de ett valbart ämne, antingen No/Tk 30 hp eller idrott och hälsa 30 hp.

Ämneslärarexamen 7–9, 270 hp (ingen antagning ht16 och ht17):

– utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp
– ämnesstudier 180 hp
– VFU 30 hp

Inom ämnesstudierna läser studenterna 90 hp i sitt första ämne, 45 hp i sitt andra ämne och 45 hp i sitt tredje ämne (i Sv och Sh krävs alltid 90 hp). Två examensarbeten om 15 hp vardera ingår i ämnespoängen.

Ämneslärarexamen gy, 300 hp:

– utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp
– ämnesstudier 210 hp
– VFU 30 hp

Inom ämnesstudierna läser studenterna 120 hp i sitt första ämne och 90 hp i sitt andra ämne (i Sv och Sh krävs alltid 120 hp). Två examensarbeten om 15 hp vardera ingår i ämnespoängen.

Mer information om de olika examina och ämnena i ämneslärarutbildningen

Examensmål

Examensmålen är uppdelade i Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga och Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Sidan uppdaterad 2018-01-11