Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vad förväntas av dig som VFU-handledare?

Som handledare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen. Du förutsätts vilja kommunicera och reflektera dina lärarkunskaper med studenten, vilket bidrar till
att studenten kan utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. Studenten kan å sin sida ge nya infallsvinklar på undervisningen och många lärare upplever att de själva utvecklas när de handleder studenter.

Du samtalar med studenten innan VFU-perioden börjar och bådas förväntningar tydliggörs. Med stöd av ditt yrkeskunnande handleder du studenten så att han eller hon utvecklas i sin egen lärarroll. Det är viktigt att studenten inte enbart imiterar sin handledare utan utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till sin kommande yrkesroll.

Genom att studenten följer olika lärare och ser flera verksamheter utvecklas efterhand en förståelse för vad det innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för barns och elevers lärande. En lärares samtliga arbetsuppgifter ingår för att studenten ska få en helhetsbild av yrket.

Som handledare skriver du i slutet av VFU-perioden ett omdöme där studenten uppnådda kunskaper och studentens behov av utveckling framgår. Du förväntas som lärarutbildare att, så snart tillfälle ges, delta i en poänggivande handledningsutbildning.

Sidan uppdaterad 2018-09-20