Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-områden

Högskolan i Halmstad samarbetar med kommuner/fristående skolor i Halland, Skåne och Småland vad gäller den verksamhetsförlagda utbildningen.

Samarbetet har som mål att skapa goda förutsättningar för att tillsammans utbilda väl kvalificerade lärare. Samverkan syftar också till att stärka kvaliteten i lärarutbildningen, samt stimulera till kompetensutveckling av i skolan verksamma lärare.

Lärarstudenterna skall under VFU-perioderna ges möjlighet att under handledning följa och aktivt ta del av verksamheten i syfte att tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva läraryrket.

Ett VFU-område omfattar antingen en hel kommun, del av kommun eller fristående skola. I varje område finns en lokal VFU-samordnare. Denna samordnare är VFU-områdets kontaktperson och länk till högskolans samordnare och de studenter som gör VFU i området.

Länk till förteckning över VFU-områden och VFU-samordnare finns i menyn till vänster.

Sidan uppdaterad 2017-10-10