Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Workshop om nytt tvärvetenskapligt kandidatprogram

Välkommen att medverka i en workshop för att utarbeta ett nytt tvärvetenskapligt kandidatprogram inom gränssnittet kultur, samhälle och digitalisering!

Syftet är att ta del av kunskap och lyssna in behov bland organisationer och företag så att vi i samverkan kan utveckla ett nytt utbildningsprogram med inriktning digitalisering. Vi vänder oss till dig som har insyn i relevanta verksamheter och kan bidra med idéer kring vilka kunskaper framtidens studenter bör ha för att vara anställningsbara framöver.

Hur skapar vi en hållbar utbildning med attraktiv och flexibel kompetens? Hur bygger vi in tillämpning för innovativa lösningar och samhällsrelevans?

Datum: 25 augusti 2017
Tid: 12:30–16:00
Plats: Högskolan i Halmstad, Digitalt laborativt centrum, Hus Q (bottenplan)

Program

12:30 Lätt lunch

13:00 Inledande ord om kultur i en föränderlig värld, Eva Nyhamnmar, förvaltningschef Kutlur och skola, Region Halland

13:20 Presentation av programmets grundidé och struktur

13:40 Arbete gruppvis för att processa fram idéer kring innehåll, möjligheter och utmaningar. Fika serveras under arbetets gång

15:00 Sammanfattning av arbetet

15:45 Rundvandring på Digitalt laborativt centrum (DLC)

Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 augusti klockan 23.30.
Sidan uppdaterad 2017-06-26