Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avslutningsceremonier 2017

I slutet av maj och i början av juni är det dags för avslutningsceremonier på Högskolan. Nedan följer tider samt platser för varje avslutningsceremoni.

Oavsett om du har kvarvarande kompletteringar eller tentor i din utbildning får du delta på avslutningsceremonin. Du ansvarar själv för att ansöka om examen efter din utbildning.

 

fredagen den 26 maj

Kl. 16.30-18.30, Hus G, Restaugrang Spiro våning 2:

 • Dataingenjör
 • Elektroingenjör
 • Mekatronikingenjör
 • IT-forensik och informationssäkerhet

Kl. 16.30-18, Hus J, Visionen (mingel) Bærtling (ceremoni):

 • Biomekanikingenjör
 • Byggingenjör
 • Energiingenjör - förnybar energi
 • Maskiningenjör
 • CAD

Kl. 16.30-18, Hus J, Visionen (mingel) Wigforss (ceremoni):

 • Magisterprogrammet i maskinteknik
 • Magisterprogrammet i energiteknik - förnybar energi


lördagen den 27 maj

Kl. 14.30-16.45, Hus J, Visionen (mingel) Bærtling (ceremoni):

 • Utvecklingsingenjörsprogrammet

 

torsdagen den 1 juni

Kl. 12.45-14.30, Hus J, Visionen (mingel) Bærtling (ceremoni):

 • Civilekonomprogrammet
 • Magisterprogrammet i revisor och bank

Kl. 12.45-14.30, Hus J, Visionen (mingel) Wigforss (ceremoni):

 • Magisterprogrammet i intrnationell marknadsföring
 • Masterprogrammet i företagsekonomi - strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt
 • Masterprogrammet i Industrial Management and Innovation

Kl. 15.30-17.30, Hus J, Visionen (mingel) Bærtling (ceremoni):

 • Bygg och fastighetsekonomprogrammet
 • Ekonomprogrammet
 • Internationella marknadsföringsprogrammet

 

fredagen den 2 juni

Kl. 9-11, Hus Q, Digitalt lavorativt centrum (DLC):

 • Hållbar turismutveckling

Kl. 9-11.30, Hus J, Visionen (mingel) Bærtling (ceremoni):

 • Sjuksköterskeprogrammet

Kl. 13-15-30, Hus Q, Digitalt laborativt centrum (DLC) (mingel),
Hus I, Idrottshallen (ceremoni):

 • Förskollärarutbildningen
 • Grundlärarutbildningen
 • Ämneslärarutbildningen

Kl. 13-15, Hus J, Visionen (mingel) Bærtling (ceremoni):

 • Samhällsanalys och kommunikation

Kl. 14-16, Hus R, R4129:

 • Hälsopedagogiskt program

Kl. 14, S:t Olofs Kapell, Tylösand:

 • Idrottsvetenskapligt program

Kl. 14-16, Hus G, Restaurang Spiro våning 2:

 • Affärssystemprogrammet
 • Nätverksdesign och datordrift
 • Digital design och innovaiton

Kl. 15, Hus R, R4318 med mingel på femte våningen:

 • Organisering och ledning av arbete och välfärd

Kl. 15-18, Hus R, R1107 (mingel och ceremoni):

 • Samhällsförändring och social hållbarhet

Kl. 15-18, Hus H, Trade center våning 22, HIMMEL:

 • Kulturprogrammet

Kl. 16-18, Hus J, Visionen (mingel) Bærtling (ceremoni):

 • Naturvård och artmångfald
 • Biomedicin - fysisk träning
 • Miljö- och hälsoskyddsprogrammet
 • Miljöstrategprogrammet
 • Magisterprogrammet i biomedicin - fysisk träning och prestation
 • Magisterprogrammet i tillämpad miljövetenskap

Kl. 16-18, Hus H, Trade center våning 22, HAV:

 • Språkvetarprogrammet

Fåhréstipendierna delas ut i samband med avslutnings­ceremonin för Utvecklings­ingenjörerna.

Sidan uppdaterad 2017-05-17