Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avslutningshögtid och anmälan

Högskolan vill tacka dig för din studietid! Du som avslutar dina programstudier vid Högskolan i Halmstad under läsåret 2017/2018 är varmt välkommen till avslutningshögtid i Halmstad Arena fredagen den 1 juni 2018.

Årets högtid är den första då Högskolans alla avgående studenter bjuds in till en gemensam avslutning. Vi hoppas att du ser den 1 juni som ett festligt tillfälle att fira din examen med dina vänner. Anhöriga är också välkomna, men av utrymmesskäl är antalet gäster per student begränsat till max två personer. Högtiden är frivillig, men kom ihåg att du måste anmäla dig och antal gäster senast den 2 maj 2018 om du vill delta.

Programsamlingar kommer att genomföras i samband med den gemensamma avslutningshögtiden, ytterligare information kommer.

Händer på Halmstad Arena

  • 14.00: Mingel med förfriskningar i foajén på Halmstad Arena.
  • 14.40: Samling programvis.
    • Mer information följer efter att anmälningstiden har passerat.
  • 14.45: Alla gäster ombeds att sitta ned.
  • 15.00: Avslutningshögtiden börjar.
    • Musikunderhållning, tal och utmärkelser.
  • 16.30: Högtiden avslutas.

Eftersom alla studenter inte hinner bli helt klara med studierna före den 1 juni är avslutningshögtiden inte kopplad till examen. Du kan alltså anmäla dig och delta även om du har kompletteringar kvar. Du som studerar i snabbare takt eller har gått enskilda kurser motsvarande ett program är givetvis också välkommen att anmäla dig.

Observera att du inte får ditt examensbevis under dagen. För att få ut din examen måste du själv ansöka om examensbevis i Studentladok när du är klar med dina studier och har tagit alla poäng som krävs.

Anmälan till avslutningshögtid den 1 juni 2018

Sista anmälningsdag är den 2 maj klockan 23.59.

Antal gäster jag vill bjuda: *Barn räknas som gäster om de behöver egen sittplats. Du kan lämna önskemål i rutan nedan om du vill ta med fler gäster. Om detta är möjligt får du besked efter att anmälningstiden har passerat och vi vet hur många som kommer.
Antal barn utan sittplats, dvs barn som kan sitta i anhörigs knä: *Skulle du vilja ta med fler än två gäster? *Jag samtycker till att Högskolan i Halmstad samlar in och behandlar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer enbart att behandlas i samband med avslutningshögtiden 2018 och kommer att raderas senast den 1 augusti 2018. *

Sidan uppdaterad 2018-04-03