Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Praktisk information om avslutningshögtiden

Varför firar vi avslutningshögtid?
Avslutningshögtid är Högskolans tack till dig för din studietid vid Högskolan i Halmstad.

Måste jag gå på högtiden?
Avslutningshögtiden är frivillig och har ingen koppling till din examen.

Måste jag anmäla mig i förväg?
Vi måste ha ett sista anmälningsdatum för att få veta hur många studenter som ska delta så att det finns sittplatser för både studenterna och deras gäster.

Får jag komma om jag inte är anmäld?
Antalet sittplatser under högtiden bestäms utifrån hur många studenter och gäster som har anmält sig. Vi kan inte garantera att du får delta om du kommer oanmäld. Därför måste vi ha din anmälan i tid.

Varför har jag inte fått någon inbjudan?
Inbjudan skickas per e-post till de studenter som avslutar sina programstudier vid Högskolan i Halmstad under läsåret 2017/2018. Du som läser i snabbare takt eller har gått enskilda kurser motsvarande ett program finns inte listad på samma sätt som programstudenter, men du är givetvis välkommen att anmäla dig.

Varför är det viktigt att komma i tid?
Alla studenter får en bestämd placering i lokalen och gör gemensam entré, därför är det viktigt att alla är på plats i tid. De studenter som inte är på plats när högtiden börjar kan inte garanteras plats tillsammans med övriga programstudenter.

Får jag mitt examensbevis under dagen?
Nej. Du ansöker själv om examensbeviset i Studentladok när du är klar med dina studier.

Finns det någon klädkod?
Valfri klädsel.

Kan jag sitta bredvid min kompis eller familj?
Nej. Alla studenter sitter tillsammans programvis. Gäster hänvisas till sittplatser i övriga lokalen.

Får jag ta med barn?
Ja. Barn är välkomna, men tänk på att de räknas som en gäst om de behöver egen sittplats. Det är bra om en i sällskapet är beredd att gå ut om barnet behöver röra på sig.

Får jag ta med fler gäster?
Av utrymmesskäl är antalet gäster per student begränsat till två personer. I anmälan kan du lämna önskemål om att ta med fler gäster, om detta är möjligt får du besked efter att anmälningstiden har passerat och vi vet det totala antalet deltagare.

Får jag ta med alkohol?
Det är förbjudet att ta med alkohol till avslutningshögtiden. Alla studenter och gäster bjuds på alkoholfritt bubbel under förminglet.

Fotografering
Det är tillåtet att ta bilder under högtiden från den plats du sitter på i lokalen.

Sidan uppdaterad 2018-03-26