Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personligt lagringsutrymme

Kopplat till varje studentkonto finns ett personligt lagringsutrymme på Högskolans servrar. Det är där du bör spara dina dokument och filer. Det är det enda sättet du kan vara säker på att filerna finns kvar nästa gång du vill komma åt dem. Du kommer åt dem oavsett vilken av Högskolans datorer du har loggat in på.

På Windows hittar du det under "Network Locations". En diskikon med ditt användarnamn bredvid.

Nätverks ansluten lagring

Hur mycket lagringsutrymme har jag?

Alla studenter får 200 MB personligt lagringsutrymme.
Logga in på helpdesks självbetjäning för att se hur mycket utrymme du har kvar.

Behöver du mer utrymme t.ex. för exjobb - logga in på helpdesk och lägg ett IT-support-ärende om att du behöver mer utrymme.

Försvunna eller trasiga filer

Varje natt tas en säkerhetskopia av ditt lagringsutrymme. Det innebär att om en fil som ligger där skulle försvinna eller gå sönder finns det en möjlighet att få tillbaka filen från säkerhetskopian.

För att få tillbaka försvunna eller trasiga filer lägger du ett IT-support-ärende i helpdesk.

I ärendet måste du ange:

  • Vilken/vilka filer som du vill få återskapade
  • Vilken mapp filerna låg i
  • Vilket datum som filen/filerna gick förlorade.

Innehåll på Högskolans studentdatorer

Information sparad på lokala datorer kan försvinna när som helst. Ingen säkerhetskopiering eller annan arkivering sker normalt på lokala datorer.

Hur kommer jag åt mina filer när jag inte är inloggad på Högskolans nätverk?

Vill du komma åt dina filer när du INTE är på skolan eller när du kör på högskolans trådlösa nät gör du det via https://myfiles.student.hh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Logga in med ditt studentkontos användarnamn och lösenord.

Flera studentkonton

Om du har tillgång till flera studentkonton har du också flera lagringsutrymmen. Det är dock inte möjligt att ha mer än en anslutning aktiv till lagringsutrymmet samtidigt. Detta innebär att om du vill kopiera filer mellan de olika kontona måste du logga in på https://myfiles.student.hh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2018-11-05