Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Detta kan du göra i Studentportalen

Startsida

Meddelande och länkar
Här visas meddelanden och länkar som gäller för hela Högskolan, den akademi, program eller kurs du är registrerad på.

Dagens schema
Här visas ditt schema för aktuell dag baserad på dina kurs- och programregistreringar.

Mina studier

Meddelande och länkar
Här visas meddelanden och länkar som antingen gäller för hela Högskolan, din akademi, program eller kurs du är registrerad på. För att se meddelanden som gäller en specifik kurs eller program välj den kursen eller programmet under "Mina kurser" eller "Mina program"

Kurs- utbildningsplaner och litteraturlistor
Under Mina studier finner du information och kurs- och utbildningsplaner för de kurser du är och har varit registrerad på. Litteraturlistan är en del av kursplanen. Här visas även övningstentor där sådana finns kopplade till kursen.

Tentamen

Tentamensanmälan
Här kan du anmäla dig till tentamen och se vilka du är anmäld till.

Registrering/Resultat

Registrera på termin/kurs
Här kan du registrera dig på kurser och program.

Registreringar
Här visas dina kurs- och terminsregistreringar.

Resultat
Här syns alla tentamensresultat och motsvarande. Även de underkända resultaten visas här.

Intyg/Examen

Resultat- och registreringsintyg
Du kan skriva ut ett pdf-intyg som mottagaren kan verifiera med hjälp av ett kontrolltal på intyget.

Verifieringen kan göras under 90 dagar efter att intyget skapades. Du kan spara sammanlagt 25 intyg. Om du bara vill ha ett intyg för din egen del kan du kryssa bort markeringen om 'spara som pdf'.

Ansöka om examen
Du kan ansöka om examen samt följa dina ansökningar.

Schema

Veckans schema
Här visas ditt schema i veckovy. Här kan du även se senare och tidigare veckor.

Mina inställningar

Ändra tidsbegränsad adress och telefonnummer
Du kan ändra din tidsbegränsade adress, telefon och SMS-nummer. Du kan däremot inte ändra din folkbokföringsadress då den hämtas/uppdateras en gång per termin per automatik. Du kan heller inte ändra din e-postadress. HH har beslutat att skicka alla mail till '@student.hh.se'-adresserna. Tänk på att inte lägga ett datum för långt fram i tiden för din tidsbegränsade adress.

Sidan uppdaterad 2017-02-15