Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Här visas utbildningsplaner som har akademitillhörighet från våren 2015 och senare.

Utbildningsplaner vid Akademin för informationsteknologiProgramkod eller del av benämning: Förklara val av termin


Benämning Nivå Program-kod Rev Gäller från Utbild-
ningsplan
Affärssystemprogrammet 180 hp Grundnivå  SGASP 7 HT-18 Länk till utbildningsplan
Affärssystemprogrammet 180 hp Grundnivå  SGASP 6 HT-17 Länk till utbildningsplan
Affärssystemprogrammet 180 hp Grundnivå  SGASP 5,1 HT-16 Länk till utbildningsplan
Affärssystemprogrammet 180 hp Grundnivå  SGASP 4,2 HT-15 Länk till utbildningsplan
Civilingenjör i datateknik 300 hp   TACDA 5 HT-18 Länk till utbildningsplan
Civilingenjör i datateknik 300 hp   TACDA 4,1 HT-17 Länk till utbildningsplan
Civilingenjör i datateknik 300 hp   TACDA 3,2 HT-16 Länk till utbildningsplan
Civilingenjör i datateknik 300 hp   TACDA 2,3 HT-15 Länk till utbildningsplan
Civilingenjör i datateknik 300 hp   TACDA 1,3 HT-14 Länk till utbildningsplan
Civilingenjör i intelligenta system 300 hp   TACIS 1 HT-18 Länk till utbildningsplan
Dataingenjör 180 hp Grundnivå  TGDAT 12 HT-18 Länk till utbildningsplan
Dataingenjör 180 hp Grundnivå  TGDAT 11 HT-17 Länk till utbildningsplan
Dataingenjör 180 hp Grundnivå  TGDAT 10 HT-16 Länk till utbildningsplan
Dataingenjör 180 hp Grundnivå  TGDAT 9,2 HT-15 Länk till utbildningsplan
Dataingenjör 180 hp Grundnivå  TGDAI 7,2 VT-15 Länk till utbildningsplan
Digital design och innovation 180 hp Grundnivå  SGDDI 6 HT-18 Länk till utbildningsplan
Digital design och innovation 180 hp Grundnivå  SGDDI 5 HT-17 Länk till utbildningsplan
Digital design och innovation 180 hp Grundnivå  SGDDI 4,1 HT-16 Länk till utbildningsplan
Digital design och innovation 180 hp Grundnivå  SGDDI 3,2 HT-15 Länk till utbildningsplan
Elektroingenjör 180 hp Grundnivå  TGELT 12 HT-18 Länk till utbildningsplan
Elektroingenjör 180 hp Grundnivå  TGELT 11 HT-17 Länk till utbildningsplan
Elektroingenjör 180 hp Grundnivå  TGELT 10,1 HT-16 Länk till utbildningsplan
Elektroingenjör 180 hp Grundnivå  TGELT 9,2 HT-15 Länk till utbildningsplan
Elektroingenjör 180 hp Grundnivå  TGELI 7,2 VT-15 Länk till utbildningsplan
IT-forensik och informationssäkerhet 180 hp Grundnivå  TGITK 9 HT-18 Länk till utbildningsplan
IT-forensik och informationssäkerhet 180 hp Grundnivå  TGITK 8,1 HT-17 Länk till utbildningsplan
IT-forensik och informationssäkerhet 180 hp Grundnivå  TGITK 7,2 HT-16 Länk till utbildningsplan
IT-forensik och informationssäkerhet 180 hp Grundnivå  TGITK 6,1 HT-15 Länk till utbildningsplan
Magisterprogram i elektronikdesign 60 hp Avancerad  TAELD 4 HT-18 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Magisterprogram i elektronikdesign 60 hp Avancerad  TAELD 3 HT-17 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Magisterprogram i elektronikdesign 60 hp Avancerad  TAELD 2 HT-16 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Magisterprogram i elektronikdesign 60 hp Avancerad  TAELD 1 HT-15 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Magisterprogram i informatik 60 hp Avancerad  SAINF 7 HT-15 Länk till utbildningsplan
Magisterprogram i nätverksforensik 60 hp Avancerad  TANFO 2 HT-18 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Magisterprogram i nätverksforensik 60 hp Avancerad  TANFO 1,1 HT-17 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Masterprogram i digital tjänsteinnovation 120 hp Avancerad  SADTI 1 HT-18 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system 120 hp Avancerad  TAEIS 12 HT-18 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system 120 hp Avancerad  TAEIS 11,1 HT-17 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system 120 hp Avancerad  TAEIS 10,1 HT-16 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system 120 hp Avancerad  TAEIS 9,1 HT-15 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Masterprogram i informationsteknologi 120 hp Avancerad  TAITE 12 HT-18 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Masterprogram i informationsteknologi 120 hp Avancerad  TAITE 11,1 HT-17 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Masterprogram i informationsteknologi 120 hp Avancerad  TAITE 10,1 HT-16 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Masterprogram i informationsteknologi 120 hp Avancerad  TAITE 9 HT-15 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Mekatronikingenjör 180 hp Grundnivå  TGMEK 12 HT-18 Länk till utbildningsplan
Mekatronikingenjör 180 hp Grundnivå  TGMEK 11 HT-17 Länk till utbildningsplan
Mekatronikingenjör 180 hp Grundnivå  TGMEK 10,1 HT-16 Länk till utbildningsplan
Mekatronikingenjör 180 hp Grundnivå  TGMEK 9,2 HT-15 Länk till utbildningsplan
Mekatronikingenjör 180 hp Grundnivå  TGMEI 7,2 VT-15 Länk till utbildningsplan
Nätverksdesign och datordrift 60 hp Grundnivå  TGNVD 12 HT-18 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Nätverksdesign och datordrift 60 hp Grundnivå  TGNVD 11 HT-17 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Nätverksdesign och datordrift 60 hp Grundnivå  TGNVD 10 HT-16 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Nätverksdesign och datordrift 60 hp Grundnivå  TGNVD 9 HT-15 Länk till utbildningsplan Link to Study Programme
Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik 20 v Förutbildning  TZCDA 4 VT-18 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik 20 v Förutbildning  TZCDA 3 VT-17 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik 20 v Förutbildning  TZCDA 2 VT-16 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik 20 v Förutbildning  TZCDA 1 VT-15 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Civilingenjör i elektroteknik 20 v Förutbildning  TZCEL 1 VT-18 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Dataingenjör 20 v Förutbildning  TZDAV 9 VT-18 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Dataingenjör 20 v Förutbildning  TZDAV 8 VT-17 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Dataingenjör 20 v Förutbildning  TZDAV 7 VT-16 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Dataingenjör 20 v Förutbildning  TZDAV 6 VT-15 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Elektroingenjör 20 v Förutbildning  TZELV 9 VT-18 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Elektroingenjör 20 v Förutbildning  TZELV 8 VT-17 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Elektroingenjör 20 v Förutbildning  TZELV 7 VT-16 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Elektroingenjör 20 v Förutbildning  TZELV 6 VT-15 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör 20 v Förutbildning  TZMEV 8 VT-18 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör 20 v Förutbildning  TZMEV 7 VT-17 Länk till utbildningsplan
Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör 20 v Förutbildning  TZMEV 6 VT-15 Länk till utbildningsplan
Tekniskt basår 40 v Förutbildning  TZTBA 1 HT-18 Länk till utbildningsplan


Close
Sök utbildningsplan
Ange hela eller en del av programmets namn. Om du vet programkoden så kan du skriva in den direkt.

Termin
Välj den termin du påbörjade dina studier. Om du blivit antagen till senare del av program ska du välja den kull du tillhör. Med kull avses den termin du skulle varit antagen till om du börjat aktuellt program från början.

Äldre utbildningsplaner
Utbildningsplaner före ht 2007 beställs via webb-formulär eller genom att välja 'Äldre utbildningsplaner' längst ner i listan.

För att söka på programkod eller del av benämning måste du även ange starttermin för programmet.

Sidan uppdaterad 2018-03-05