Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Stipendieprogrammen

Idag finns tre program för utdelning av stipendier från lektor Sten Fåhrés minnesfond. De är enbart riktade till studenter vid Högskolan i Halmstad.

Utdelning av stipendier ur lektor Sten Fåhrés minnesfond år 2014. Bild: Elin Olsson

Stipendieprogram 1: Utvecklingsingenjörsprogrammet

Detta stipendieprogram är det äldsta och delas enbart ut till studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Programmet omfattar nedanstående områden:

 • Bästa examensarbete; sex stipendier, totalt 185 000 kronor (högsta stipendiet 100 000 kronor)
 • Bästa företagsutvecklingsprojekt; tre stipendier, totalt 35 000 kronor
 • Bästa introduktionsprojekt; tre stipendier, totalt 12 000 kronor
 • Bästa produktförnyelseprojekt; tre stipendier, totalt 35 000 kronor
 • Bästa projektkoncept; tre stipendier, totalt 30 000 kronor
 • Bästa student; ett stipendium om 25 000 kronor
 • Examensreseprojekt; ett stipendium, totalt 50 000 kronor
 • Marknadsföreningen Utåt; ett stipendium, totalt 20 000 kronor

Stipendieprogram 2: Ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad

Detta stipendieprogram har funnits sedan 2011 och riktas till samtliga ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad. Det omfattar flera områden, varav två är öronmärkta för projekt vid Science Park Halmstad. Programmet omfattar nedanstående områden:

 • Bästa examensprojekt; två stipendier, totalt 35 000 kronor
 • Såddstipendier; max trettio stipendier om 2 000 kronor, totalt max 60 000 kronor
 • Förtjänta projekt i Science Park Halmstad; antalet varierar, max 200 000 kronor
 • Förtjänta projekt "wildcard" i Science Park Halmstad; antalet varierar, max 50 000 kronor

Stipendieprogram 3: Internationella studier

Detta stipendieprogram beslutades 2014 och är avsett att stimulera studenter att göra en del av sin utbildning utomlands. Normalt krävs minst en termins studier utomlands, i undantagsfall minst tre månader. Programmet riktas till alla ingenjörsstudenter vid lärosätet. Varje stipendium omfattar normalt 15 000 kronor.

 • Studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet; max tio stipendier, totalt max 150 000 kronor
 • Studenter vid ingenjörsprogram vid Högskolan i Halmstad; max fem stipendier, totalt max 75 000 kronor

Observera att Fåhréstipendierna – med undantag för stipendieprogrammet för internationella studier – delas ut efter fasta program och inte går att söka.

Diplomen kontrolleras en sista gång innan 2014 års utdelning. Bild: Elin Olsson

Sidan uppdaterad 2016-10-10