Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Stipendieprogrammen

Idag finns tre program för utdelning av stipendier från lektor Sten Fåhrés minnesfond. De är enbart riktade till studenter vid Högskolan i Halmstad.

Utdelning av stipendier ur lektor Sten Fåhrés minnesfond år 2014. Bild: Elin Olsson

Stipendieprogram 1: Utvecklingsingenjörsprogrammet

Detta stipendieprogram är det äldsta och delas enbart ut till studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Programmet omfattar nedanstående områden:

 • Bästa examensarbete; sex stipendier, totalt 185 000 kronor (högsta stipendiet 100 000 kronor)
 • Bästa egna projektkoncept; tre stipendier, totalt 30 000 kronor
 • Bästa student i avgångsklassen; ett stipendium om 25 000 kronor
 • Bästa produktförnyelseprojekt; tre stipendier, totalt 35 000 kronor
 • Bästa företagsutvecklingsprojekt; tre stipendier, totalt 35 000 kronor
 • Bästa introduktionsprojekt; tre stipendier, 1 000 kronor per student/projekt
 • Examensreseprojekt; ett stipendium, totalt 50 000 kronor
 • Marknadsföreningen Utåt; ett stipendium, totalt 20 000 kronor

Stipendieprogram 2: Ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad

Detta stipendieprogram har funnits sedan 2011. Dessa stipendier delas ut till ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad. Det omfattar nedanstående områden:

 • Bästa examensprojekt (enligt Fåhrés kriterier); fem stipendier, totalt 41 000 kronor
 • Såddstipendier; max trettio stipendier om 2 000 kronor, totalt 60 000 kronor
 • Förtjänta projekt eget företagande; max tre stipendier per år om max 50 000 kronor per företag, totalt 150 000 kronor

Stipendieprogram 3: Internationella studier

Detta program tillkom 2014 och stipendierna är avsedda att stimulera studenter att göra en del av sin utbildning utomlands. Normalt krävs minst en termins studier utomlands, i undantagsfall minst tre månader. Varje stipendium omfattar normalt 15 000 kronor.

 • Studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet; max tio stipendier, totalt 150 000 kronor
 • Studenter vid ingenjörsprogram vid Högskolan i Halmstad; max fem stipendier, totalt 75 000 kronor

Observera att Fåhréstipendierna – med undantag för stipendieprogrammet för internationella studier – delas ut efter fasta program och inte går att söka.

Diplomen kontrolleras en sista gång innan 2014 års utdelning. Bild: Elin Olsson

Sidan uppdaterad 2017-11-29