Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

”Som SI-ledare stödjer jag andra att hitta lösningar”

SI är en möjlighet att få teorier och begrepp mer konkreta, tycker Dyveke Helly-Hansen, SI-ledare och student på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet.

Vad är SI för dig?

– SI är för mig en otroligt häftig process, där jag som ledare kan hjälpa till och stödja individer att tillsammans hitta nya lösningar på svårlösta problem – att inte ge svaren utan att sträcka ut en hjälpande hand. Det är för mig kärnan i vad SI handlar om.

– Det är en möjlighet att göra abstrakta begrepp och teorier konkreta och genom att sätta in dessa i mer vardagliga sammanhang. Som SI-ledare får jag möjlighet att stödja andra studenter i sina läroprocesser, forma en trygg plats och uppmuntra medvetenheten om att de många gånger besitter svaren själva.

Varför ville du bli SI-ledare?

– Jag kände att jag behövde en utmaning i min egen läroprocess, samtidigt som jag i tidigare kurser själv har upplevt ett behov av att få ventilera och diskutera teorier och begrepp.

– SI innebär en möjlighet för mig att tänja lite på de akademiska väggarna och våga vara kreativ. Det känns väldigt spännande att få hjälpa andra på så vis!

Vad är det roligaste med att vara SI-ledare?

– Det är nog de möten som uppstår men såklart även känslan när man har ”hittat fram” till en student och hjälp denne över ett hinder – den energi som uppstår är väldigt härlig att vara med om!

Vad utmanar dig i din roll som SI-ledare?

– Att vara SI-ledare har också varit utmanande på olika sätt. Vad jag ser är just vikten av en tydlig kommunikation från mig som ledare om vad passen innebär så att studenterna förstår syftet. En av de största utmaningarna har varit att inte ge svaren när studenter har frågat ”är detta rätt eller fel”?

– En annan utmaning har också varit att nå de studenter som kanske mest behöver SI. Och att få kontinuiteten, att göra ett så bra grundarbete till första passet så att man får med sig studenterna på en gång så att de vill komma tillbaka och förstår värdet av passen. Det behövs också en god förankring från studierektorer och lärare för att det ska bli ett naturligt inslag i undervisningen.

Vilken fördel kan SI ge dig på arbetsmarknaden?

– Jag ser stora fördelar med att ha varit SI-ledare och inte minst när det kommer till arbetsmarknaden – det visar på ens förmåga att arbeta självständigt men också i grupp. Att man har en förmåga att leda individer och planera projekt. Det visar också att man är kommunikativ och kan gå i mål med saker man har planerat. Jag upplever att jag, under den tid jag var SI-ledare, blev stärkt i alla dessa aspekter vilket jag är väldigt tacksam för!

SI är för mig en otroligt häftig process, där jag som ledare kan hjälpa till och stödja individer att tillsammans hitta nya lösningar på svårlösta problem.

Sidan uppdaterad 2018-09-10