Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Källakademin – Akademin för de friska källorna

Källakademin utlyser stipendier för två studenter att delta i årets exkursion till Öland och östra Småland den 18-20 maj 2018.

Stipendierna vänder sig till studenter med

Humanistisk inriktning (exempelvis historia, konst, musik, etnologi)

respektive

Naturvetenskaplig inriktning

Vad täcker stipendiet?

Exkursionsguide, bussresa, kost och logi under exkursionen. Resan till och från Kalmar ingår inte i stipendiet.

Vad är Källakademin?

Akademin vill främja intresset för källor och bidra till att de bevaras,vårdas och nyttjas. De årliga exkursionerna till olika delar av landet och till andra länder är en viktig del av verksamheten, men Källakademin arrangerar också bland annat seminarier. För mer information om Källakademin och exkursionen se

www.kallakademin.se eller i Källakademins grupp på Facebook.

Ansökan

Ansökan med en kortfattad motivering skickas till Linda Lidholm, e-post linda@lindal.se senast 20 mars 2018. Det går även bra att vända sig till Linda för ytterligare information

.

Sidan uppdaterad 2018-03-08