Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Stöd under studierna

Här hittar du praktisk information för dina studier, sådant som kan göra det lättare för dig när du studerar på Högskolan. Till exempel hittar du hur du gör för att anmäla dig till tentamen, hur du ansöker om examen och varför det är viktigt att du registrerar dig på varje kurs du ska läsa.

Registrera dig alltid på ny kurs i Studentladok
Du måste alltid registrera dig på varje kurs du är antagen till och ska läsa, oavsett om du är ny student eller redan studerar på Högskolan.

Anstånd med studier, studieuppehåll och studieavbrott
Om du inte kan påbörja din utbildning den termin den startar eller om du behöver ta paus i din utbildning kan du ansöka om anstånd med studier respektive studieuppehåll. Om du har bestämt dig för att inte gå den utbildning som du är registrerad på bör du göra ett studieavbrott.

Tentamen
Tentamen, eller tenta, är ett prov som avslutar en kurs. Här hittar du bland annat information om vad du behöver göra för att få skriva en tenta och vilka typer av pedagogiskt stöd du kan få vid tentamen.

Tillgodoräknande
Om din utbildning består av en kurs som du redan har motsvarande kunskaper och färdigheter i kan du ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad.

Examen
När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om ett examensbevis i Studentladok.

Högskolan som myndighet
Eftersom Högskolan är en statlig myndighet som lyder under regeringen finns det ett antal lagar och förordningar som reglerar verksamheten. En del handlingar och uppgifter är offentliga och här kan du läsa mer om vad det innebär.

Sidan uppdaterad 2017-12-19