Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentamen

Tenta i december? Anmäl dig nu!

Anmälan är öppen: 6 november–26 november

Anmäl dig som vanligt i studentportalen – oavsett när i december du har din tenta.

OBS! På hh.se/schema under ”Schema för tentamen” kan du se vilken lokal du ska vara i. Schemat i studentportalen kommer inte att vara tillgängligt.

Tenta under vecka 1 och 2, 2018

Anmälan är öppen: vecka 50–julafton

Du anmäler dig i Högskolans nya Studentladok (studentportalen är stängd).

Tenta under vecka 3

Anmälan är öppen: 28 december–10 januari

Du anmäler dig i Högskolans nya Studentladok (studentportalen är stängd).

Läs mer om Studentladok på hh.se/studentladok.

Tentamen, eller tenta, är ett prov som avslutar en kurs. Tentor är oftast skriftliga men kan också vara muntliga eller laborativa.

Vilken examinationsform som gäller för just din kurs framgår av kursplanen. Dina tentaveckor hittar du i läsårsindelningenPDF (pdf, 74.9 kB).

För att få skriva en salstenta måste du:

  • Vara eller ha varit registrerad på kursen.
  • Ha anmält dig i studentportalen.
  • Visa giltig legitimation (pass, körkort etc.) vid tentatillfället. Tentamensvärdarna är skyldiga att kontrollera din identitet.

Om du inte får upp din tentaanmälan i studentportalen eller saknar tillgång till studentportalen bör du kontakta Servicecenter.

Om du inte har anmält dig i förväg kan du få tentera i mån av plats. Du bör vara på plats utanför tentamenssalen senast 30 minuter innan tentamen startar.

Du måste då ha med dig ett intyg på att du är registrerad på den aktuella kursen annars får du inte skriva tentan. OBS! Du hämtar ditt intyg via studentportalen men mellan den 30 november och 10 december kan du inte få ut intyg pga att studentportalen har stängt.

Om det finns platser kvar får du vänta tills tentamensvärden har satt i gång tentan för de anmälda studenterna innan du får en plats.

Viktigt att veta inför en salstenta

  • Ta med giltig legitimation.
  • Kom i god tid! Sen ankomst stör de andra och om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid får du inte skriva tentan.
  • Tidigast efter 40 minuter får du lämna salen, det gäller även för toalettbesök.
  • Du får inte prata med andra tentander.
  • Du får ha med dig mat och dryck och äta under tiden.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på vilka hjälpmedel som är tillåtna. Anteckningar, datorer, mobiltelefoner är inte tillåtna vid skrivplatsen. Penna, suddgummi och linjal däremot är alltid tillåtna hjälpmedel.

Övriga lokaler som används för salstentor

Sal BINGO är en lokal precis utanför campus. Lokalen ligger i det gula huset mittemot Högskolans parkeringshus och har adress Pilefeltsgatan 54.

Hus X ligger mitt på campus, mellan hus S, Q och P.

Se campuskartanPDF (pdf, 233 kB) om du är osäker på vart du ska, där är båda lokalerna utmärkta.

Muntlig tenta

Om examinationsformen för din kurs är en muntlig tenta gäller andra regler. Vid muntlig tenta anmäler du dig till din lärare. Senast en vecka före tentatillfället måste du meddela att du planerar att genomföra tentan. Vid muntlig tentamen bör ytterligare en lärare vara bisittare och föra anteckningar, samt ge sin bedömning av din prestation.

Utlämning av tentamen, hemtentor och gruppuppgifter

Din examinationsuppgift anländer till Servicecenter tidigast två arbetsdagar efter att läraren har registrerat ditt betyg. Du kan hämta dina rättade tentor och hemuppgifter i Servicecenter. Ta med giltig legitimation vid utkvittering.

Om du vill begära omprövning av ditt betyg ska du inte hämta ut tentan eller uppgiften i original utan be Servicecenter om en kopia.

Om en student i efterhand ändrar angivna svar eller examinators bedömning kan det medföra straffansvar enligt Brottsbalken, till exempel för urkundsförfalskning.

Sidan uppdaterad 2017-11-06