Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentamen

Tenta i december?

Obs! På hh.se/schema under ”Schema för tentamen” kan du se vilken lokal du ska vara i. (Anmälan stängde den 26 november.)

Tenta under vecka 1 och 2, 2018

 • Anmälan är öppen: vecka 50–julafton
 • Du anmäler dig i Studentladok.

Tenta under vecka 3

 • Anmälan är öppen: 28 december–10 januari
 • Du anmäler dig i Studentladok.

Läs hur du gör för att anmäla dig på hh.se/studentladok.

Tentamen, eller tenta, är ett prov som avslutar en kurs. Tentor är oftast skriftliga men kan också vara muntliga eller laborativa.

Vilken examinationsform som gäller för just din kurs framgår av kursplanen. Dina tentaveckor hittar du i läsårsindelningenPDF (pdf, 74.9 kB).

Innan du får skriva en salstentamen:

 • måste du vara eller ha varit registrerad på kursen.
 • måste du ha anmält dig i Studentladok.
 • måste du kunna visa giltig legitimation (pass, körkort etc.) vid tentatillfället.

Jag har glömt att anmäla mig

Om du inte har anmält dig i förväg kan du få tentera i mån av plats. Du bör vara på plats utanför tentamenssalen senast 30 minuter innan tentamen startar.

Du måste då ha med dig ett intyg på att du är registrerad på den aktuella kursen annars får du inte skriva tentan.

Om det finns platser kvar får du vänta tills tentamensvärden har satt i gång tentan för de anmälda studenterna innan du får en plats.

Att tänka på vid salstentamen

 • Ta med giltig legitimation.
 • Kom i god tid. Om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid blir du inte insläppt.
 • Du får lämna salen tidigast efter 40 minuter, det gäller även för toalettbesök.
 • Du får inte prata med andra tentander.
 • Du får ha med dig mat och dryck och äta under tiden.
 • Du är själv ansvarig för att ta reda på vilka hjälpmedel som är tillåtna. Anteckningar, datorer, mobiltelefoner är inte tillåtna vid skrivplatsen. Penna, suddgummi och linjal däremot är alltid tillåtna hjälpmedel.

Utlämning av tentamen, hemtentamen och gruppuppgifter

Du hämtar ut din rättade tenta eller hemuppgift i Servicecenter, men tidigast två arbetsdagar efter att läraren har registrerat ditt betyg. Ta med giltig legitimation vid utkvittering.

Tänk på att du inte ska hämta ut tentan eller uppgiften i original om du vill begära omprövning av ditt betyg. Be då Servicecenter om en kopia.

Om en student i efterhand ändrar angivna svar eller examinators bedömning kan det medföra straffansvar enligt Brottsbalken, till exempel kan studenten bli skyldig till urkundsförfalskning.

Övriga lokaler som används för salstentamina

Sal BINGO är en lokal precis utanför campus. Lokalen ligger i det gula huset mittemot Högskolans parkeringshus och har adress Pilefeltsgatan 54.

Hus X ligger mitt på campus, mellan hus S, Q och P.

Se campuskartanPDF (pdf, 231.8 kB) om du är osäker på var lokalen ligger.

Muntlig tentamen

Om examinationsformen för din kurs är en muntlig tenta gäller andra regler. Vid muntlig tenta anmäler du dig till din lärare. Senast en vecka före tentatillfället måste du meddela att du planerar att genomföra tentan. Vid muntlig tentamen bör ytterligare en lärare vara bisittare och föra anteckningar, samt ge sin bedömning av din prestation.

Sidan uppdaterad 2017-12-11