Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Trivsel och regler på campus

Högskolan i Halmstad vill att du som student ska trivas på campus och uppleva att det en trevlig miljö att vistas i. En god arbetsmiljö är allas angelägenhet och alla på Högskolan har ett personligt ansvar för att arbetsklimatet är positivt.

Arbetsmiljön omfattar allt som vi påverkas av både fysiskt, psykiskt och socialt, som till exempel lokaler, utrustning, teknik, arbetsorganisation, samarbete och kontakter med andra. I det här avsnittet i regelboken finns mer information om arbetsmiljön på Högskolan och vilka regler som gäller på campus. Både studenter och anställda ska följa rutiner och vara uppmärksamma på eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Studentbarometern

Som en del i Högskolans kvalitetsarbete och för att kartlägga hur studenter upplever sin studietid gör Högskolan sedan år 2002 en enkätundersökning bland studenter. Studentbarometerns syfte är att undersöka de upplevelser och erfarenheter som studenter på Högskolan har av utbildningarna, den fysiska arbetsmiljön, studentinflytande och delaktighet, servicefunktioner och information, hälsofrämjande aktiviteter och klimat samt studentkårens verksamhet.

Utifrån undersökningens resultat tas handlingsplaner fram för respektive akademi, samt berörda avdelningar och enheter.

Sidan uppdaterad 2017-12-19