Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ersättning till studentambassadörer

Studentambassadörerna får 130 kr i timmen. Maxersättning är 8 timmar per dag. Vid övernattning ingår frukost. Vid heldagsaktivitet där inte lunch ingår ersätts lunch mot kvitto med max 100 kr. Resor vid längre sträckor ersätts med halv lön.

Arvode guide Som guide får du 300 kr för en guidning. Är guidningen längre än två timmar så gäller samma ersättning som för övriga aktiviteter 130 kr i timmen.

Blankett Arvodesuppgift (finns hos kommunikationsavdelningen)
Ska fyllas i för att få ersättning för aktivitet.

Utbetalningen görs den 25:e varje månad. För att få ersättning den 25:e måste uppgifterna lämnas in senast den 3:e samma månad. Fyll i namn, adress och personnummer. Fyll sedan i ersättningen under övriga arvoden: datum, 100 kr / timme och totalbeloppet.

Arvodesblankett efter mässorna i november/december ska lämnas in senast den 8 december. Är du osäker på hur blanketten ska fyllas i kontakta gärna Sofia Ryan Hägerling som är eventkoordinator på kommunikationsavdelningen.

Om du vill få pengarna direkt in på kontot så kontakta din bank efter att du fått första utbetalningslappen.

Blankett Utbetalning (finns hos kommunikationsavdelningen)
Ska fyllas i om du har lagt ut egna pengar för till exempel parkering eller bensin. Inget kvitto = ingen ersättning!

Vi ersätter inte parkeringsböter, fortkörningsböter eller andra avgifter i samband med olika överträdelser.

Sidan uppdaterad 2018-12-11