Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lena Paracka, Polen

Under en termin åkte studenten Lena Paracka på utlandsstudier till Polen. Lena läser sitt tredje år på programmet Samhällsanalys och kommunikation med inriktning medie- och kommunikationsvetenskap. Just nu befinner sig Lena på Nicolaj Copernicus University i Torun i Polen och pluggar journalistik och samhällskommunikation med inriktning PR och branding.

Varför valde du att åka på utlandsstudier och varför till Polen?

– Jag valde att studera utomlands eftersom jag aldrig missar en chans till att utvecklas, lära känna nya människor och till att resa. Jag valde Polen eftersom det är mitt hemland som jag har bott i fram tills jag var tio år gammal och min dröm är att flytta tillbaka dit i framtiden. Dessutom är Nicolaj Copernicus ett världskänt universitet och utbildningen erbjuder precis de kunskaper som jag behöver i mitt framtida arbetsliv.

Hur är studentlivet där?

– Studentlivet här skiljer sig åt från det svenska. De flesta studenter bor i studenthem och många delar lägenhet med andra studenter. Studenterna här engagerar sig i intressegrupper och föreningar. Jag är själv medlem i universitetets journalistklubb. Vi organiserar välgörenhetsfester, åker på studiebesök samt producerar medieinnehåll. Polska studenter lever mer sparsamt än svenska men det hindrar dem inte från ett mycket rikt och socialt liv. Oavsett vilken dag i veckan man föreslår att gå ut, så är alla på!

Hur skiljer sig undervisningen från Sverige?

– Undervisningen är helt annorlunda. Vi har ett fast schema och läser flera kurser i taget som i slutet av terminen examineras. Det innebär att under två veckor skriver vi tentor i alla ämnen. Föreläsarna kallas professor och doktor vilket är, enligt mig, väldigt fint och bygger en helt annan relation mellan student och föreläsare än den vi har i Sverige. Föreläsarna kallar studenter för ”Ni”, ”Herr” och ”Fru”. Det finns olika typer av lektioner: föreläsningar, konservatorium (som seminarium i Sverige), laboratorier och övningar. Universitetets akademier är utspridda över hela staden. Oftast har man alla lektioner på en akademi men det kan hända att ett eller två ämnen finns på en annan akademi.

Vad läser du för kurser?

– De kurser jag läser är väldigt praktiska. De gemensamma kurserna vi har i programmet är textkorrektur, läran om kommunikation, människofilosofi, världshistoria, mediehistoria, nya teknologier i arbetslivet och språkkultur. Mina kurser för inriktningen är PR och branding i teori och praktik, visuell kommunikation och interpersonell kommunikation.

Har du något tips till andra studenter som funderar på att åka utomlands och studera?

– Åk! Oavsett om ni är rädda eller nyfikna – åk! Ni kommer att träffa många fina människor, leva ett annat liv och samla värdefulla erfarenheter. Om ni redan är utomlands, tveka inte att engagera er i lokala föreningar, skaffa ett jobb eller bli volontär. Under en termin kan man göra mycket mer än vad man tror.

Åk! Oavsett om ni är rädda eller nyfikna – åk! Ni kommer att träffa många fina människor, leva ett annat liv och samla värdefulla erfarenheter.

Sidan uppdaterad 2017-11-29