Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studera på egen hand

Om Högskolans avtal inte möter dina intressen är kanske alternativet att åka iväg på egen hand.

Att åka utomlands på egen hand kan vara lite komplicerat och sökningen kan komma att ta lite tid; det är bra att börja planera sina utlandsstudier långt i förväg, gärna ett helt år innan. Det första du behöver ta reda på är vad du vill läsa och på vilken nivå. Därefter kan du börja leta efter lämpliga universitet.

Tillgodoräknande av utlandsstudier

Du kan inte alltid vara säker på att få omvandla studierna till svenska högskolepoäng. För detta finns vissa kriterier, bl a ska universitetet vara erkänt av landets myndighet och nivån på utbildningen motsvara svensk utbildningsnivå. Kontaktinformation till utbildningsmyndigheten eller motsvarande i det landet du vill läsa i hittar du på www.studera.nu.länk till annan webbplats

Ta kontakt med din akademi för att diskutera om du kan få dina utlandsstudier tillgodoräknadePDF (pdf, 585.9 kB) som en del av din svenska utbildning. Det är viktigt att du gör det innan du reser ut, och se till att få det skriftligen av ämnesansvarig eller programansvarig, ett så kallat Learning Agreement. Learning Agreement hittar du under Ansökan och Blanketter.

Kontrollera utbildningens kvalitet

Det är också viktigt att undersöka kvaliteten på den utbildning som du är intresserad av. Det kan du göra genom att kontrollera att universitetet, skolan eller utbildningen är godkänd enligt det egna landets kriterier. Högskoleverket kan hjälpa dig att ta reda på statusen på universiteten du är intresserad av.

Kontakta universitetet

När du har hittat ett par spännande universitet kan det vara en bra idé att kontakta dem för att få kurskatalog samt få reda på vilka krav och kriterier de har på antagning. En internationell avdelning finns på de flesta universitet och de brukar vara mycket hjälpsamma; det kan vara en bra idé att börja där.

Ansök till universitetet

Det är bra att söka till flera olika universitet eftersom man på intet sätt är garanterad en plats. Du söker som regel till universitetet på samma villkor som landets medborgare. Det är viktigt att du fyller i ansökningshandlingarna korrekt, annars kan du riskera att bli bortsållad tidigt i antagningsprocessen. Ha i åtanke att det är olika antagningssystem i alla länder varför det är viktigt att veta om handlingarna ska skickas till universitetet eller till en nationell antagningsinstitution.

Betala terminsavgift

Många utländska universitet har terminsavgifter. Den som studerar på egen hand får oftast betala en terminsavgift. Det går att låna pengar både för terminsavgift och resa tillsammans med de vanliga studiemedlen från CSN. Högskoleverket har information om vilka universitet som är godkända för svenska studiemedel.

Studera helt oberoende av högskolepoäng

Att studera helt oberoende av högskolepoäng är naturligtvis också möjligt. Då är det bara CSN som måste godkänna ditt val. Studierna måste vara i minst 13 veckor och omfatta minst 20 timmar lärarledd undervisning i veckan. Vill du läsa språk utomlands, tänk på att CSN kräver att det ska vara det officiella språket i landet och att europeiska språk måste läsas i Europa om du inte redan läst 30 högskolepoäng i språket här hemma. Vill du läsa spanska i Sydamerika eller engelska i USA får du alltså börja med att satsa en termin i Sverige först.

Läs mer om studier utomlands på Högskoleverkets sida www.studera.nulänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2016-04-13