Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Stipendieprogram – internationella studier

Syftet med stipendierna är att stimulera studenter att göra delar av sin utbildning utomlands. Utdelningsbart stipendiebelopp är beroende på fondens avkastning. Målet är att kunna dela ut 225 000 kronor per år.

Detta stipendieprogram omfattar:

  1. Max tio stipendier till studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet, totalt max 150 000 kr
  2. Max fem stipendier till samtliga ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad, totalt max 75 000 kr

Studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet ska i första hand söka stipendiet riktat till Utvecklingsingenjörsprogrammet. Normalbelopp för ett stipendium är minst 15 000 kronor per student.

Kriterier

  • Studierna utomlands ska kunna tillgodoräknas inom det program som studenten genomför vid Högskolan i Halmstad.
  • Vistelsen utomlands ska vanligtvis omfatta en termin (minst 30 hp eller motsvarande), dock kan undantagsvis en utlandsvistelse på minst tre månader (minst 22,5 hp) godkännas.
  • Studier vid utomeuropeiska lärosäten ska prioriteras i konkurrens med studier vid europeiska lärosäten.
  • Student som inte fått detta stipendium tidigare ska ha företräde före student som tidigare fått stipendiet.
  • Förutsatt att kriterier ovan är uppfyllda ska, vid konkurrens om stipendier, meritpoäng vid ansökningstiden för utlandsstudierna beräknat enligt Internationella avdelningens principer avgöra vilken/vilka studenter som föreslås som stipendiat.

Stipendierna delas ut läsårsvis (september till augusti).  Inkomna ansökningar behandlas löpande med ungefärliga beslutsdagar. I augusti (ansökan senast 1 maj) tas beslut för nästkommande hösttermin för vårterminen tas beslut i december (ansökan senast 1 nov) och under maj månad (ansökan senast 1 april) för eventuella sommarstudier.  

Sidan uppdaterad 2018-03-05