Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tips innan du åker

Försäkring

Du har rätt till sjukvårdsförmåner i andra EU-länder mot uppvisande av intyg från Försäkringskassanlänk till annan webbplats att du tillhör svensk sjukförsäkring. Åker du dessutom inom något av Högskolans avtal är du även försäkrad därigenom. Högskolan har tecknat en Student Utlänk till annan webbplats - försäkring som dels ger ett skydd motsvarande skyddet enligt den nationella studentförsäkringen och dels ett reseskydd. Men de här försäkringarna är inte heltäckande. Precis som hemma så behöver du en försäkring som skyddar dina tillhörigheter, vissa hemförsäkringar gäller även utomlands men många gör det inte. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller, och passa på att teckna en reseförsäkring också. Vid praktiktjänstgöring kan också en så kallad ansvarförsäkring vara nödvändig. Har du en gällande försäkring kan alltid SOS International länk till annan webbplatsi Köpenhamn hjälpa dig, var du än är.

Tillgodoräknande av poäng

Studerar du utomlands inom ett av Högskolans avtal har du försäkrat dig om att dina studier ger akademiska poäng, men det du måste alltid kontrollera att kurserna du valt är godkända av ämnesansvarig innan du åker. För att försäkra dig om att du får tillgodoräkna dig dina kurser vid hemkomst ska du tillsammans med ämnesansvarig-/programansvarig skriva ett Learning Agreement.  Vid hemkomsten ansöker du om tillgodoräknande av dina utländska kurser samt visar du upp universitetets intyg på att du följt och klarat av studierna. Det är sedan din akademi som ser till att poängen tillgodoräknas. Reser du på egen hand och vill tillgodoräkna dig dina utlandsstudier så skall du vända dig till ämnesansvarig, eller studierektorn, här hemma innan du reser iväg. Ämnesansvarig måste godkänna kursen varefter ett så kallat Learning Agreement skall undertecknas. Det tjänar som en garanti att kursen du läst utomlands kan räknas in i din examen. Det är också viktigt att du får ett så kallat Transcript of Records när du har avslutat utlandsstudierna. De är viktiga, inte bara för tillgodoräknande av poäng utan också för att garantera fortsatta lån från CSN.

Registrering

När du antagits för ett studentutbyte ska akademin registrera dig som utresande. Går du ett program och ska studera utomlands utanför våra avtal måste du registrera studieuppehåll för att behålla platsen tills du kommer tillbaka. Det är din studierektor som hjälper dig med dylika administrativa spörsmål.

Översätta betyg

När du åker utomlands på egen hand kräver ofta, för att inte säga alltid, universiteten att du översätter dina betyg. Oftast kan du göra det själv och sedan få din gymnasieskola att underteckna översättningen. Vissa universitet är dock särskilt noga med hur betygen ser ut och då kan det vara bra att anlita en auktoriserad översättare. De finns listade på Kammarkollegietslänk till annan webbplats hemsida. Servicecenter kan skriva ut en sammanställning av dina högskolepoäng på engelska. Högskolan i Halmstad tillhandahåller även examensbevis med engelsk översättning inom parantes. Skolverketlänk till annan webbplats har också tagit fram information som hjälp vid kontakter med utländska skolor.

Språkprov

Söker du utlandsstudier på egen hand kan det vara viktigt att hålla i åtanke att många utländska universitet kräver att du behärskar undervisningsspråket. Oftast måste ett bevis på språkkunskaperna bifogas ansökningshandlingarna. Ta reda på vad just det universitet du är intresserad av kräver. Kanske är det något av nedanstående?
I engelskspråkiga länder är TOEFLlänk till annan webbplats, Test of English as a Foreign Language, ett av de vanligaste testen. Information och anmälningshandlingar beställer du från Fulbright Commission. Andra vanliga test är IELTS, International English Language Testing System och Certificate of Proficiency från University of Cambridge Local Examinations Syndicate. British Councillänk till annan webbplats kan tillhandahålla information om bägge testen. I franska är DALF Diplome Approfondi de la Langue Francais vanligt. I Sverige anordnas DALFtest av Franska Institutetlänk till annan webbplats. Goethe-Institutetlänk till annan webbplats anordnar test i tyska på två nivåer, KDS, Kleines Deutsches Sprachdiplom och GDS, Grosses Deutsches Sprachdiplom. Båda testen anordnas två gånger om året.

Pass & visum

Det är viktigt att ditt pass är giltigt under hela utlandsvistelsen. För studier i länder utanför EU krävs dessutom ofta visum som du måste ansöka om före avresan. Då måste du kunna bevisa att du är inskriven vid en utbildningsinstitution, har tillräckligt med pengar för att kunna försörja dig, har giltigt pass och sjukförsäkring. Detta varierar från land till land; ta i förväg reda på vad som krävs i det land du skall studera. Vidare information kan du få på respektive lands ambassad eller konsulatlänk till annan webbplats.

Bostad

Reser du inte genom något av Högskolans avtal är du heller inte garanterad bostad på din nya studieort. International Office på ditt nya universitet kan vägleda dig till att hitta en bostad. På vissa universitet kan man bo i korridor på campus, på andra universitet finns ingen bostadsförmedling alls. Då bör man kontakta lokala bostadsförmedlare, International Office på ditt nya universitet kan tipsa om adresser och telefonnummer.

Resklar?

Utrikesdepartementets hemsidalänk till annan webbplats hittar du mycket nyttig information som kan vara bra att läsa igenom innan du reser hemifrån.

Om du skulle åka hem...

Skulle av någon anledning inte utlandsstudierna passa dig, om du längtar hem eller är missnöjd med dina kurser så är det viktigt att du för en fortlöpande kontakt med Högskolan. Har du undertecknat ett utbytesavtal genom t.ex. Erasmus är du skyldig att kontakta den internationella sekreteraren på din akademi samt Erasmus handläggaren på Studerandeavdelningen för att ditt studieavbrott inte skall betraktas som avtalsbrott.

Sidan uppdaterad 2016-09-07