Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Information till beviljade MFS-stipendiater

När du är beviljad ett MFS-stipendium är det viktigt att du gör följande:

 • Skriv under MFS-avtalet och skicka in det till MFS-handläggaren.
 • Skapa en användarprofil på http://mfskurs.programkontoret.se/länk till annan webbplats
 • Anmäl dig till MFS-kursen på http://mfskurs.programkontoret.se/länk till annan webbplats som ska ske före avresa. Tänk på att anmäla dig i tid eftersom kurserna blir snabbt fulla.
 • Det är ett krav att man går hela kursen för att få behålla stipendiet.
 • Boka resa, visum, och vaccinationer.
 • Beställ den försäkring du har rätt till genom Högskolan i Halmstad.
 • Du ska ha med dig ett Letter of Introduction från Utbildningsstöd innan du åker ut, men då måste vi veta exakt de datum som du är ute och exakt vem som kommer att vara din handledare i fält. Därför gör man detta i nära anslutning till utresa. Du kontaktar MFS-handläggaren på Högskolan i Halmstad när du vet.
 • Håll dig informerad om UD:s rekommendationer gällande resemålet.
 • Skulle du vilja blogga på Högskolans bloggportallänk till annan webbplats, hör av dig till Högskolan så hjälper vi dig.
 • Om något händer under din fältstudie som innebär att du måste avbryta eller ändra dina planer är det viktigt att du hör av dig till handläggaren på Utbildningsstöd.

När du har kommit hem måste du :

 • Skicka in resehandlingar (ex. boardingpass) och en ekonomisk redovisning (liknande den ni lämnade vid ansökan) till MFS-handläggaren.
 • Senast två veckor efter hemkomst skall ni skriva en reseberättelse på http://mfskurs.programkontoret.se/länk till annan webbplats
 • När uppsatsen är godkänd har (uppsatsen ska vara skriven på engelska), ska du lämna in ett exemplar digitalt till MFS-handläggaren som lägger in uppsatsen i det system för publicering på http://mfskurs.programkontoret.se/länk till annan webbplats
  OBS! Du ska även skicka ett exemplar av uppsatsen till din handledare i fält (tänk på att även skicka exemplar till andra personer i fältlandet som har hjälpt dig).
Sidan uppdaterad 2018-05-09