Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Erasmuspraktik

Som student vid Högskolan i Halmstad har du möjlighet att genomföra 2 till 12 månaders praktik inom ramen för Erasmusprogrammet praktik i ett annat land i Europa som deltar i Erasmusprogrammet. Praktiken skall ha relevans för din utbildning och ge dig kunskaper som du kan använda i ditt framtida yrkesliv. Praktik vid EU-institutioner, nationella kontor och ambassader är ej godkänd.

Du skall ha genomfört minst ett år av dina högskolestudier innan praktiken. Du kan endast delta i Erasmus studentpraktik en gång. Däremot kan du tidigare ha deltagit i Erasmus studier och ändå söka praktikstipendium. Du måste söka praktiken innan du tagit ut din examen. Det innebär att du kan söka praktiken när du avslutat din utbildning och inte tänker läsa fler kurser på Högskolan i Halmstad. Det får dock inte ha gått mer en en termin sedan du avslutade dina kurser. Ansökan om examen lämnar du då in efter avslutad Erasmuspraktik.

Finansiering

Stipendiesumman är på 465-525 € per månad beroende på vilket land du praktiserar i. Merparten av stipendiet betalas ut vid praktikstart. Återstående del av stipendiet utbetalas efter inlämnandet av utvärdering/rapport samt efter att du inlämnat ett praktikintyg från företaget/organisationen. Om din praktik ingår som en del av din utbildning och är poänggivande kan du få studiemedel för praktiken.

Ansökan

Ansökan om praktikstipendium lämnas till Utbildningsstöd på Högskolan. Fyll i ansökningshandlingen på din dator, skriv ut och signera. 

Ansökningsblankett

Ansökningsdatum

  • 15 juni för praktik under höstterminen
  • 1 december för praktik under vårterminen

Rapportering

Som Erasmuspraktikant är du skyldig att lämna in en rapport om dina utlandsstudier. Detta görs online i en enkät som skickas till dig per e-post efter avslutad praktik.

Sidan uppdaterad 2017-05-11