Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kursvärdering

Det är viktigt för Högskolan och vårt kvalitetsarbete att kurser som ges vid lärosätet utvärderas av studenterna. Alla kurser utvärderas enligt samma rutiner, vilka baseras på riktlinjer som forsknings- och utbildningsnämnden har fastställt.

Från år 2018 används den så kallade kursambassadörsmodellen i kvalitetssäkringssystemet vid Högskolan i Halmstad. Denna nya modell ska användas för utvärdering av alla Högskolans kurser och är till för att stärka studenters delaktighet under pågående kurser och i kursvärderingsarbetet.

Kursambassadörsmodellen – steg för steg

1. Vid kursstart – föregående års kursvärdering visas och nya kursambassadörer utses

I början av varje kurs redogör läraren resultatet av föregående års kursvärdering. Både positiva och negativa kommentarer från föregående år lyfts fram och läraren ska tydligt berätta vilka förändringar som har genomförts och varför. Två–fyra studenter utses till kursambassadörer för kursen.

2. Presentations- och planeringsmöte

Vid detta möte går lärare och kursambassadörer grundligt igenom hur kursvärderingarna är uppbyggda, hur modellen fungerar och läraren samlar in eventuella frågor från studenterna. Det är viktigt att studenterna förstår att Högskolan är intresserad av gruppens synpunkter och att det är viktigt att Högskolan får in studenternas samlade synpunkter för att kunna göra förbättringar.

3. Halvtidsmöte

En bit in i kursen diskuteras frågor som har kommit upp och om det är något studenterna skulle vilja förbättra. Lärare och kursambassadörer diskuterar om det finns möjlighet till förändring under kursens gång eller om förändringen först kan genomföras till nästa gång kursen ges.

4. Kursvärderingsenkäten skickas ut

Vid Högskolan används ett digitalt kursvärderingsverktyg för samtliga kursvärderingar. Alla kursvärderingar är anonyma och påverkar inte studenternas betyg. Länk till kursvärderingsenkäten skickas till studenterna under sista veckan i en kurs. Studenterna har därefter tio dagar på sig att besvara kursvärderingsenkäten. Examinator kan påverka när enkäten ska skickas ut. Tidpunkt för utskick kan lyftas med kursambassadörerna vid halvtidsmötet.

5. Slutmöte

Efter att examinator har fått resultatet från enkäten träffas examinator och kursambassadörerna för att diskutera det som har kommit fram samt vad läraren kan och kommer att förändra. Under slutmötet skrivs gemensamma kommentarer till kursvärderingsrapporten. Sedan publicerar examinator rapporten i kursens kursplats i Blackboard.

I högskoleförordningens första kapitel, 14 §länk till annan webbplats regleras studenternas rättighet att medverka i kursvärderingar, att dessa ska sammanställas och att resultaten ska redovisas för studenterna.

Sidan uppdaterad 2018-08-29