Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-07-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolebiblioteket är en inspirerande och givande plats att arbeta på. Miljön är full av liv och rörelse och därför kan man aldrig som anställd veta exakt hur en arbetsdag kommer att se ut. Stressade studenter som behöver hjälp med informationssökning inför en tenta, nya besökare som vill skaffa sig ett lånekort, forskare som beställer artiklar, häftapparater som krånglar och barnvagnar som fastnar i snurrdörren vid entrén är bara några händelser som kan uppstå men för att visa en mer generell bild av hur en dag på Halmstads högskolebibliotek kan se ut följer här…

...en dag på biblioteket

7.30 är biblioteksassistenten Sofialänk till annan webbplats på plats för att förbereda inför öppningen. Hon hämtar in dagstidningarna och placerar ut dem i tidningshyllan och högen med reserverade böcker gås igenom och sorteras så att väntande låntagare kan få besked om att boken äntligen har kommit in. Småplock med böcker, papper och uppstart av datorer hör också till de morgonrutiner som ska hinnas med innan klockan börjar närmar sig 8.00.

8.00 är biblioteket redo att öppna för att ta emot sina första besökare och utanför står redan några morgonpigga studenter som väntar på att få sätta igång med dagens plugg. Några av dem går raka vägen in och sätter sig vid datorerna, en student letar upp en bok på kurslitteraturavdelningen och en annan lånar en bärbar dator och går upp till Hallandsrummet på plan 2. Hallandsrummet som innehåller Hallandssamlingen med böcker ända från 1600-talet och framåt fungerar även som en halvtyst läsesal för den som söker lite extra lugn och ro.

Vid den här tiden på morgonen är det oftast lite lugnare men det kommer inte dröja länge innan biblioteket börjar fyllas upp av flitiga studenter.

9.00 öppnar bibliotekarien Anna R.H.länk till annan webbplats informationsdisken. Hon läser igenom och svarar eller vidarebefordrar de mail som har kommit in till biblioteket innan hon får dagens första fråga. En student som håller på att skriva på sin C-uppsats om patientundervisning i akutvården har svårt att hitta tillräcklig information om ämnet och Anna visar hur studenten kan komma vidare i sin sökning genom de databaser och tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Samtidigt skyndar bibliotekschefen Peterlänk till annan webbplats förbi i bakgrunden på väg till ett möte med Biblioteksrådet.

10.00 kommer Elisabetlänk till annan webbplats för att möta upp en student från sjuksköterskeprogrammet som har använt sig av tjänsten boka en bibliotekarie för att få hjälp med sin informationssökning. En annan student behöver hjälp med att få sin kurslitteratur i talboksform och biblioteksassistenten Jennylänk till annan webbplats tar emot studentens kurslista för att senare kunna ladda ner och bränna de böcker som behövs.   

11.00 är det skiftbyte i lånedisken och Anna M.länk till annan webbplats tar över efter Sofia. Hon har med sig en hög med fjärrlån som ska ut till väntande låntagare. Bibliotekarien Marielänk till annan webbplats kommer ner för att möta en grupp studenter från civilekonomprogrammet för att ge dem en lektion i informationssökning. Denna dag anordnar även biblioteket drop-in för studenter och Göranlänk till annan webbplats, Elalänk till annan webbplats och Lennartlänk till annan webbplats är på plats för att svara på frågor om allt ifrån hur man gör innehållsförteckning och sidnumrering i Word, hur man söker i databaser för att hitta relevanta artiklar till tentan, till frågor om hur utskriftssystemetlänk till annan webbplats fungerar.

12.00 är det fullt upp på biblioteket. Lunchrusningen är här och nu är det även dags för skiftbyte i informationsdisken. Anna R.H. lämnar över till Anna Nlänk till annan webbplats. som genast får en fråga om vilka tidskrifter som finns inom ämnet naturvetenskap. Vid den här tiden öppnar även disken för teknisk support och Olelänk till annan webbplats sätts direkt i arbete med att hjälpa en student att koppla upp sin laptop mot högskolans trådlösa nätverklänk till annan webbplats.

13.00 är det dags för byte i lånedisken igen och Erikalänk till annan webbplats tar över medan Anna M. går upp till kontoret igen. Nu dyker en forskare upp som behöver hjälp med att lägga in sina publikationer i DiVA och Erika skickar honom vidare till IT-bibliotekarien Patriklänk till annan webbplats som kan hjälpa honom med publiceringsfrågor.

14.00 kommer Veronicalänk till annan webbplats till informationsdisken där hon möts av en student som behöver hjälp med att få fram sitt lösenord till studentportalenlänk till annan webbplats. Samtidigt unnar sig en grupp utbytesstudenter en välbehövd paus i skrivandet för att bläddra i några dagstidningar och uppdatera sig om vad som hänt runt om i världen.

15.00  är det fortfarande full fart i biblioteket och nu tar en av bibliotekets fem timanställda studenter över i lånedisken. Vid samma tid finner några studenter arbetsro i ett grupprum på tredje plan för att lättare kunna fokusera på grupparbetet som ska lämnas in om en vecka.

16.00 påbörjar Stefanlänk till annan webbplats det sista passet i informationsdisken för dagen. Han svarar på några nya mail som har kommit in, hjälper en student med att söka upp en artikel till en tentauppgift och svarar på ett telefonsamtal från en låntagare som undrar om man kan komma åt bibliotekets databaser hemifrån.

18.00 börjar det bli lite lugnare i biblioteket. Nu stänger informationsdisken och ännu en timanställd student dyker upp för att hjälpa till de sista två timmarna som biblioteket har öppet.

20.00 stänger det fysiska biblioteket. Det virtuella biblioteket är dock alltid öppet 24 timmar om dygnet och där finns det alltid möjlighet att hemifrån söka i databaser, skriva ut artiklar, skicka frågor till biblioteket eller låna om sina böcker.länk till annan webbplats 

Sidan uppdaterad 2013-07-11